Tên chương trình Ngày cập nhật
28-9 Thời sự âm nhạc 28/9/2016 20:12:04
27-9 Thời sự âm nhạc 27/9/2016 20:39:11
26-9 Thời sự âm nhạc 26/9/2016 19:23:53
25-9 Dân ca 25/9/2016 20:53:17
24-9 Thời sự âm nhạc 24/9/2016 20:56:53
23-9 Thời sự âm nhạc 23/9/2016 19:02:10
22-9 Thời sự âm nhạc 22/9/2016 17:48:57
21-9 Thời sự âm nhạc 21/9/2016 19:38:05
20-9 Thời sự âm nhạc 20/9/2016 20:59:37
18-9 Dân ca 19/9/2016 10:56:01
19-9 Thời sự âm nhạc 19/9/2016 19:46:15
17-9 Thời sự âm nhạc 19/9/2016 08:09:16
15-9 Thời sự âm nhạc 15/9/2016 17:57:48
14-9 Thời sự âm nhạc 14/9/2016 17:07:05
13-9 Thời sự âm nhạc 14/9/2016 08:00:00
12-9 Thời sự âm nhạc 12/9/2016 18:18:01
11-9 Dân ca 11/9/2016 20:40:16
10-9 Thời sự âm nhạc 10/9/2016 18:46:42
08-9 Thời sự âm nhạc 8/9/2016 17:15:05
06-9 Thời sự âm nhạc 6/9/2016 20:00:51
1...5152535455565758

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 19:22 ngày 23/8/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23260 VNĐ

41.770/lượng

Lượt truy cập:

2035911