Tên chương trình Ngày cập nhật
25-11 Thời sự âm nhạc 26/11/2019 08:45:39
24- 11 Dân ca 24/11/2019 14:39:28
23-11 Thời sự âm nhạc 24/11/2019 09:57:26
22-11 Thời sự âm nhạc 22/11/2019 20:26:53
21- 11 Thời sự âm nhạc 21/11/2019 20:42:45
20-11 Thời sự âm nhạc 21/11/2019 08:47:25
19- 11 Thời sự âm nhạc 20/11/2019 08:15:54
18-11 Thời sự âm nhạc 19/11/2019 08:46:57
17-11 Dân ca 17/11/2019 21:37:24
16-11 Thời sự âm nhạc 16/11/2019 21:28:46
15- 11 Thời sự âm nhạc 15/11/2019 17:27:13
14-11 Thời sự âm nhạc 14/11/2019 16:47:26
13-11 Thời sự âm nhạc 13/11/2019 16:51:21
12-11 Thời sự âm nhạc 13/11/2019 16:48:43
11- 11 Thời sự âm nhạc 12/11/2019 07:46:20
10-11 Dân ca 10/11/2019 17:13:10
09-11 Thời sự âm nhạc 9/11/2019 17:12:49
08-11 Thời sự âm nhạc 8/11/2019 16:53:33
07-11 Thời sự âm nhạc 8/11/2019 09:10:02
06-11 Thời sự âm nhạc 6/11/2019 19:54:12
12345678910...11

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 19:49 ngày 29/3/2020

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

48.370/lượng

Lượt truy cập:

1993482