Tên chương trình Ngày cập nhật
02-10 Thời sự âm nhạc 2/10/2017 21:47:46
01-10 Dân ca 1/10/2017 19:53:53
30-9 Thời sự âm nhạc 30/9/2017 17:49:23
29-9 Thời sự âm nhạc 29/9/2017 18:18:21
28-9 Thời sự âm nhạc 28/9/2017 21:39:10
27-9 Thời sự tổng hợp 27/9/2017 18:28:08
26-9 Thời sự âm nhạc 26/9/2017 21:09:46
25-9 Thời sự âm nhạc 25/9/2017 19:08:00
24-9 Dân ca 24/9/2017 18:53:18
23-9 Thời sự âm nhạc 23/9/2017 17:51:48
22-9 Thời sự âm nhạc 22/9/2017 18:22:36
21-9 Thời sự âm nhạc 21/9/2017 18:54:24
20-9 Thời sự âm nhạc 20/9/2017 20:12:55
19-9 Thời sự âm nhạc 19/9/2017 19:19:19
18-9 Thời sự âm nhạc 18/9/2017 20:44:39
17-9 Dân ca 17/9/2017 19:10:56
16-9 Thời sự âm nhạc 16/9/2017 19:57:26
15-9 Thời sự âm nhạc 15/9/2017 20:41:04
14-9 Thời sự âm nhạc 14/9/2017 18:33:22
13-9 Thời sự âm nhạc 14/9/2017 08:32:25
12345678910...31

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:29 ngày 20/2/2018

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 22745 VNĐ

37.140/lượng

Lượt truy cập:

1269721