Tên chương trình Ngày cập nhật
28-01 Dân ca 28/1/2018 18:17:01
27-01 Thời sự âm nhạc 27/1/2018 19:11:11
26-01 Thời sự âm nhạc 26/1/2018 18:54:08
25- 1 Thời sự âm nhạc 25/1/2018 17:48:43
24-01 Thời sự âm nhạc 24/1/2018 18:42:13
23- 1 Thời sự âm nhạc 23/1/2018 18:09:23
22-01 Thời sự âm nhạc 22/1/2018 18:51:16
21-01 Dân ca 21/1/2018 18:54:01
20-01 Thời sự âm nhạc 20/1/2018 19:34:49
19- 1 Thời sự âm nhạc 19/1/2018 18:38:14
18-01 Thời sự âm nhạc 18/1/2018 18:30:03
17-01 Thời sự âm nhạc 17/1/2018 20:14:54
16- 1 Thời sự âm nhạc 16/1/2018 17:31:12
15-01 Thời sự âm nhạc 15/1/2018 18:26:31
14-01 Dân ca 14/1/2018 22:05:29
13-01 Thời sự âm nhạc 13/1/2018 21:48:22
12-01 Thời sự âm nhạc 12/1/2018 18:58:45
11-01 Thời sự âm nhạc 11/1/2018 18:36:03
10-01 Thời sự âm nhạc 10/1/2018 19:52:37
09-01 Thời sự âm nhạc 9/1/2018 18:01:54
12345678910...37

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 07:04 ngày 22/6/2018

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 22930 VNĐ

36.920/lượng

Lượt truy cập:

1461229