Tên chương trình Ngày cập nhật
28-11 Thời sự âm nhạc 28/11/2020 19:36:36
27-11 Thời sự âm nhạc 27/11/2020 19:32:02
26-11 Thời sự âm nhạc 26/11/2020 19:44:22
25-11 Thời sự âm nhạc 25/11/2020 19:33:34
24-11 Thời sự âm nhạc 24/11/2020 19:22:27
23-11 Thời sự âm nhạc 24/11/2020 09:17:32
22-11 Dân ca 22/11/2020 20:00:57
21-11 Thời sự âm nhạc 22/11/2020 19:59:28
20-11 Thời sự âm nhạc 21/11/2020 11:07:52
19-11 Thời sự âm nhạc 19/11/2020 17:05:43
18-11 Thời sự âm nhạc 18/11/2020 19:10:25
17-11 Thời sự âm nhạc 17/11/2020 19:15:22
16-11 Thời sự âm nhạc 17/11/2020 10:23:25
15-11 Dân ca 16/11/2020 08:23:34
14-11 Thời sự âm nhạc 14/11/2020 19:42:23
13-11 Thời sự âm nhạc 13/11/2020 19:34:14
12-11 Thời sự âm nhạc 12/11/2020 20:14:37
11-11 Thời sự âm nhạc 11/11/2020 19:35:19
10-11 Thời sự âm nhạc 10/11/2020 19:19:17
09-11 Thời sự âm nhạc 10/11/2020 09:30:09
12345678910...23

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 19:53 ngày 18/4/2021

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng

Lượt truy cập:

2609002