Tên chương trình Ngày cập nhật
08-11 Dân ca 8/11/2020 20:08:29
07-11 Thời sự âm nhạc 7/11/2020 19:32:57
06-11 Thời sự âm nhạc 7/11/2020 10:12:41
05-11 Thời sự âm nhạc 5/11/2020 18:54:43
04-11 Thời sự âm nhạc 5/11/2020 08:35:41
03-11 Thời sự âm nhạc 3/11/2020 17:36:38
02-11 Thời sự âm nhạc 2/11/2020 17:44:44
01-11 Dân ca 1/11/2020 20:00:19
31-10 Thời sự âm nhạc 31/10/2020 19:23:16
30-10 Thời sự âm nhạc 30/10/2020 20:00:02
29-10 Thời sự âm nhạc 29/10/2020 19:42:47
28-10 Thời sự âm nhạc 28/10/2020 19:30:34
27-10 Thời sự âm nhạc 27/10/2020 20:03:43
26-10 Thời sự âm nhạc 26/10/2020 19:47:09
25-10 Dân ca 25/10/2020 19:48:04
24-10 Thời sự âm nhạc 24/10/2020 19:17:56
23-10 Thời sự âm nhạc 23/10/2020 19:14:20
22-10 Thời sự âm nhạc 22/10/2020 19:14:48
21-10 Thời sự âm nhạc 21/10/2020 19:58:36
20-10 Thời sự âm nhạc 20/10/2020 19:21:54
12345678910...23

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 19:52 ngày 19/4/2021

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng

Lượt truy cập:

2609180