Tên chương trình Ngày cập nhật
05-9 Thời sự âm nhạc 6/9/2018 09:10:21
06- 9 Thời sự âm nhạc 7/9/2018 07:58:40
04-9 Thời sự âm nhạc 4/9/2018 18:48:27
03-9 Thời sự âm nhạc 4/9/2018 09:25:48
02-9 Dân ca 2/9/2018 20:45:28
01-9 Thời sự âm nhạc 1/9/2018 20:51:36
31-8 Thời sự âm nhạc 1/9/2018 11:09:38
30- 8 Thời sự âm nhạc 31/8/2018 08:01:44
29-8 Thời sự âm nhạc 29/8/2018 20:19:21
28-8 Thời sự âm nhạc 29/8/2018 07:36:15
27- 8 Thời sự âm nhạc 28/8/2018 07:37:21
26-8 Dân ca 26/8/2018 19:40:45
25-8 Thời sự âm nhạc 25/8/2018 19:47:07
24-8 Thời sự âm nhạc 24/8/2018 18:12:01
23-8 Thời sự âm nhạc 24/8/2018 08:04:48
30- 8 Thời sự âm nhạc 31/8/2018 08:00:00
22- 8 Thời sự âm nhạc 23/8/2018 07:28:03
21-8 Thời sự âm nhạc 21/8/2018 19:06:43
20-8 Thời sự âm nhạc 20/8/2018 21:09:12
19-8 Dân ca 19/8/2018 19:47:25
12345678910...49

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 08:05 ngày 18/2/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23250 VNĐ

37.020/lượng

Lượt truy cập:

1775255