Tên chương trình Ngày cập nhật
06-01 Dân ca 6/1/2019 18:39:01
05-01 Thời sự âm nhạc 5/1/2019 19:41:15
04-01 Thời sự âm nhạc 5/1/2019 07:54:42
03-01 Thời sự âm nhạc 4/1/2019 07:41:48
02-01 Thời sự âm nhạc 3/1/2019 09:27:58
01-01 Thời sự âm nhạc 1/1/2019 17:45:28
31-12 Thời sự âm nhạc 2/1/2019 08:00:03
30-12 Dân ca 30/12/2018 19:36:20
29-12 Thời sự âm nhạc 29/12/2018 19:22:20
28-12 Thời sự âm nhạc 28/12/2018 19:54:32
27-12 Thời sự âm nhạc 27/12/2018 19:24:36
26-12 Thời sự âm nhạc 27/12/2018 07:50:10
25-12 Thời sự âm nhạc 25/12/2018 17:08:16
24- Thời sự âm nhạc 25/12/2018 07:54:02
23-12 Dân ca 23/12/2018 19:44:35
22-12 Thời sự âm nhạc 22/12/2018 19:58:22
21-12 Thời sự âm nhạc 21/12/2018 17:33:48
20-12 Thời sự âm nhạc 20/12/2018 19:19:13
19-12 Thời sự âm nhạc 19/12/2018 18:55:12
18 Thời sự âm nhạc 19/12/2018 07:39:58
12345678910...55

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 23:00 ngày 16/6/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23400 VNĐ

37.570/lượng

Lượt truy cập:

1942199