Tên chương trình Ngày cập nhật
25-10 Thời sự âm nhạc 26/10/2019 07:57:56
24-10 Thời sự âm nhạc 25/10/2019 08:49:19
23-10 Thời sự âm nhạc 24/10/2019 08:12:07
22- 10 Thời sự âm nhạc 23/10/2019 08:16:23
21-10 Thời sự âm nhạc 21/10/2019 17:54:19
20-10 Dân ca 20/10/2019 17:55:19
19-10 Thời sự âm nhạc 19/10/2019 21:05:36
18-10 Thời sự âm nhạc 18/10/2019 17:31:08
17- 10 Thời sự âm nhạc 17/10/2019 17:34:22
16-10 Thời sự âm nhạc 16/10/2019 17:27:12
15-10 Thời sự âm nhạc 16/10/2019 08:55:18
14- 10 Thời sự âm nhạc 15/10/2019 16:04:58
13- 10 Dân ca 13/10/2019 19:25:23
12- 10 Thời sự âm nhạc 12/10/2019 18:17:36
11-10 Thời sự âm nhạc 11/10/2019 17:34:58
10-10 Thời sự âm nhạc 11/10/2019 09:45:45
10-10 Thời sự âm nhạc 11/10/2019 09:45:14
09- 10 Thời sự âm nhạc 10/10/2019 08:53:26
08- 10 Thời sự âm nhạc 10/10/2019 08:50:44
07-10 Thời sự âm nhạc 7/10/2019 17:12:01
12345678910...11

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 18:13 ngày 7/4/2020

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

48.120/lượng

Lượt truy cập:

2004200