Tên chương trình Ngày cập nhật
23-01 Thời sự âm nhạc 23/1/2017 18:19:02
22-01 Dân ca 23/1/2017 08:35:46
21-01 Thời sự âm nhạc 21/1/2017 20:10:09
20-01 Thời sự âm nhạc 20/1/2017 20:14:02
19-01 Thời sự âm nhạc 19/1/2017 20:25:29
18-01 Thời sự âm nhạc 18/1/2017 20:01:49
17-01 Thời sự âm nhạc 17/1/2017 18:20:41
16-01 Thời sự âm nhạc 16/1/2017 20:03:21
15-01 Dân ca 15/1/2017 08:55:42
14-1 Thời sự âm nhạc 14/1/2017 08:07:21
13-01 Thời sự âm nhạc 14/1/2017 08:02:47
12-01 Thời sự âm nhạc 12/1/2017 21:35:50
11-01 Thời sự âm nhạc 12/1/2017 21:30:15
10-01 Thời sự âm nhạc 10/1/2017 17:10:57
09-01 Thời sự âm nhạc 9/1/2017 17:08:33
08-01 Dân ca 8/1/2017 20:24:54
07-01 Thời sự âm nhạc 7/1/2017 19:46:36
06-01 Thời sự âm nhạc 6/1/2017 17:58:38
05-01 Thời sự âm nhạc 5/1/2017 19:20:10
04-01 Thời sự âm nhạc 4/1/2017 20:05:17
12345678910...12

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 15:59 ngày 23/1/2017

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 22585 VNĐ

36.760/lượng

Lượt truy cập:

765419