Tên chương trình Ngày cập nhật
12-8 Thời sự âm nhạc 12/8/2020 20:08:31
11-8 Thời sự âm nhạc 11/8/2020 19:39:11
10-8 Thời sự âm nhạc 11/8/2020 08:52:47
09-8 Dân ca 9/8/2020 19:29:23
08-8 Thời sự âm nhạc 9/8/2020 19:28:17
07-8 Thời sự âm nhạc 7/8/2020 17:39:20
6-8 Thời sự âm nhạc 7/8/2020 10:31:38
05-8 Thời sự âm nhạc 6/8/2020 09:25:25
04-8 Thời sự âm nhạc 4/8/2020 17:08:21
03-8 Thời sự âm nhạc 3/8/2020 18:47:40
02-8 Dân ca 2/8/2020 17:39:10
01-8 Thời sự âm nhạc 1/8/2020 17:24:29
31-7 Thời sự âm nhạc 1/8/2020 09:07:58
30-7 Thời sự âm nhạc 30/7/2020 20:58:02
29-7 Thời sự âm nhạc 29/7/2020 19:05:09
28-7 Thời sự âm nhạc 28/7/2020 19:04:18
27-7 Thời sự âm nhạc 27/7/2020 17:47:33
26-7 Dân ca 26/7/2020 17:12:15
25-7 Thời sự âm nhạc 25/7/2020 20:45:05
24-7 Thời sự âm nhạc 24/7/2020 19:32:35
12345678910...11

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 21:13 ngày 12/8/2020

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

56.400/lượng

Lượt truy cập:

2186190