Tên chương trình Ngày cập nhật
23-7 Thời sự âm nhạc 23/7/2020 20:02:13
22-7 Thời sự âm nhạc 23/7/2020 08:08:33
21-7 Thời sự âm nhạc 22/7/2020 08:44:09
20-7 Thời sự âm nhạc 20/7/2020 19:09:58
19-7 Dân ca 19/7/2020 19:53:40
18-7 Thời sự âm nhạc 18/7/2020 18:42:18
17-7 Thời sự âm nhạc 17/7/2020 17:30:17
16-7 Thời sự âm nhạc 16/7/2020 21:25:16
15-7 Thời sự âm nhạc 15/7/2020 19:21:17
14-7 Thời sự âm nhạc 14/7/2020 20:20:53
13-7 Thời sự âm nhạc 13/7/2020 17:18:21
12-7 Dân ca 12/7/2020 10:41:33
11-7 Thời sự âm nhạc 11/7/2020 19:38:52
10-7 Thời sự âm nhạc 11/7/2020 08:27:38
09-7 Thời sự âm nhạc 9/7/2020 19:27:40
08-7 Thời sự âm nhạc 8/7/2020 17:58:16
07-7 Thời sự âm nhạc 8/7/2020 09:05:29
06-7 Thời sự âm nhạc 6/7/2020 19:39:46
05-7 Dân ca 5/7/2020 20:46:31
04-7 Thời sự âm nhạc 5/7/2020 20:50:29
12345678910...19

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 20:04 ngày 17/1/2021

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send./lượng

Lượt truy cập:

2463145