Tên chương trình Ngày cập nhật
24-5 Dân ca 25/5/2020 09:03:53
23-5 Thời sự âm nhạc 23/5/2020 20:03:44
22-5 Thời sự âm nhạc 23/5/2020 19:26:02
21-5 Thời sự âm nhạc 22/5/2020 08:26:08
20-5 Thời sự âm nhạc 21/5/2020 10:16:58
19-5 Thời sự âm nhạc 20/5/2020 09:04:48
18-5 Thời sự âm nhạc 19/5/2020 08:04:39
17-5 Dân ca 18/5/2020 08:09:28
16-5 Thời sự âm nhạc 18/5/2020 08:06:35
15-5 Thời sự âm nhạc 15/5/2020 17:24:27
14-5 Thời sự âm nhạc 15/5/2020 10:06:28
13-5 Thời sự âm nhạc 15/5/2020 10:02:47
12-5 Thời sự âm nhạc 15/5/2020 09:59:50
11-5 Thời sự âm nhạc 15/5/2020 10:04:49
10-5 Dân ca 10/5/2020 20:11:20
09-5 Thời sự âm nhạc 10/5/2020 20:10:15
08-5 Thời sự âm nhạc 10/5/2020 20:08:43
07-5 Thời sự âm nhạc 7/5/2020 17:23:11
06-5 Thời sự âm nhạc 6/5/2020 17:28:41
05-5 Thời sự âm nhạc 6/5/2020 08:54:27
1...111213141516171819

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 20:04 ngày 17/1/2021

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send./lượng

Lượt truy cập:

2463167