Tên chương trình Ngày cập nhật
04-5 Thời sự âm nhạc 4/5/2020 19:18:57
03-5 Dân ca 4/5/2020 08:09:29
02-5 Thời sự âm nhạc 2/5/2020 19:04:09
01-5 Thời sự âm nhạc 1/5/2020 19:36:28
30-4 Thời sự âm nhạc 1/5/2020 09:01:27
29-4 Thời sự âm nhạc 30/4/2020 09:39:45
28-4 Thời sự âm nhạc 28/4/2020 18:53:51
27-4 Thời sự âm nhạc 27/4/2020 20:19:20
26-4 Dân ca 26/4/2020 20:49:34
25-4 Thời sự âm nhạc 25/4/2020 19:52:37
24-4 Thời sự âm nhạc 24/4/2020 20:25:27
23-4 Thời sự âm nhạc 24/4/2020 20:23:56
22-4 Thời sự âm nhạc 22/4/2020 20:28:19
21-4 Thời sự âm nhạc 22/4/2020 07:58:21
20-4 Thời sự âm nhạc 20/4/2020 18:25:02
19-4 Dân ca 19/4/2020 20:14:40
18-4 Thời sự âm nhạc 18/4/2020 19:20:10
16-4 Thời sự âm nhạc 17/4/2020 09:10:24
15-4 Thời sự âm nhạc 15/4/2020 19:48:56
14- 4 Thời sự âm nhạc 15/4/2020 11:09:33
1...111213141516171819

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 20:04 ngày 17/1/2021

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send./lượng

Lượt truy cập:

2463124