Tên chương trình Ngày cập nhật
17-02 Thời sự âm nhạc 17/2/2020 18:33:09
16-02 Dân ca 16/2/2020 17:58:52
15-02 Thời sự âm nhạc 15/2/2020 17:49:17
14-02 Thời sự âm nhạc 15/2/2020 09:38:06
13-02 Thời sự âm nhạc 13/2/2020 21:27:22
12-02 Thời sự âm nhạc 13/2/2020 09:27:52
11-02 Thời sự âm nhạc 11/2/2020 17:32:57
10- 2 Thời sự âm nhạc 10/2/2020 17:11:00
09- 2 Thời sự âm nhạc 9/2/2020 20:58:16
08- 2 Thời sự âm nhạc 8/2/2020 09:38:01
07- 2 Thời sự âm nhạc 8/2/2020 09:35:55
06-02 Thời sự âm nhạc 6/2/2020 17:59:04
05- 2 Thời sự âm nhạc 5/2/2020 17:22:32
04-02 Thời sự âm nhạc 4/2/2020 16:35:21
03-02 Thời sự âm nhạc 3/2/2020 20:49:29
02-02 Dân ca 2/2/2020 22:08:51
01-02 Thời sự âm nhạc 1/2/2020 20:42:40
31-01 Thời sự âm nhạc 1/2/2020 10:33:59
30- 1 Thời sự âm nhạc 30/1/2020 17:20:57
29-01 Thời sự âm nhạc 29/1/2020 15:22:31
1...111213141516

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:59 ngày 25/11/2020

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send./lượng

Lượt truy cập:

2362665