Tên chương trình Ngày cập nhật
23-3 Thời sự âm nhạc 23/3/2020 17:57:52
22-3 Dân ca 22/3/2020 19:26:55
21-3 Thời sự âm nhạc 21/3/2020 20:33:44
20-3 Thời sự âm nhạc 21/3/2020 19:54:04
19-3 Thời sự âm nhạc 19/3/2020 16:55:16
18-3 Thời sự âm nhạc 18/3/2020 19:54:53
17-3 Thời sự âm nhạc 17/3/2020 20:13:02
15-3 Dân ca 15/3/2020 16:30:51
14-3 Thời sự âm nhạc 15/3/2020 16:25:22
13-3 Thời sự âm nhạc 13/3/2020 19:04:27
12-3 Thời sự âm nhạc 13/3/2020 08:43:31
11 - 3 Thời sự âm nhạc 11/3/2020 20:03:13
10-3 THời sự âm nhạc 11/3/2020 08:50:51
09-3 Thời sự âm nhạc 10/3/2020 07:58:05
08-3 Dân ca 8/3/2020 20:48:12
07-3 Thời sự âm nhạc 8/3/2020 08:05:28
06-3 Thời sự âm nhạc 7/3/2020 11:05:08
05-3 Thời sự âm nhạc 5/3/2020 17:12:47
04-3 Thời sự âm nhạc 5/3/2020 09:33:38
03-3 Thời sự âm nhạc 4/3/2020 09:40:49
1...111213141516171819

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 20:04 ngày 17/1/2021

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send./lượng

Lượt truy cập:

2463107