Tên chương trình Ngày cập nhật
31-12 Thời sự âm nhạc 1/1/2021 08:44:45
30-12 Thời sự âm nhạc 31/12/2020 08:04:58
29-12 Thời sự âm nhạc 30/12/2020 09:02:30
28-12 Thời sự âm nhạc 28/12/2020 17:25:06
27-12 Dân ca 27/12/2020 19:29:48
26-12 Thời sự âm nhạc 26/12/2020 19:46:06
25-12 Thời sự âm nhạc 25/12/2020 19:41:09
24-12 Thời sự âm nhạc 25/12/2020 10:37:02
23-12 Thời sự âm nhạc 23/12/2020 20:12:06
22-12 thời sự âm nhạc 23/12/2020 10:52:10
21-12 Thời sự âm nhạc 22/12/2020 09:05:13
20-12 Dân ca 21/12/2020 10:02:40
19-12 Thời sự âm nhạc 21/12/2020 09:55:47
18-12 Thời sự âm nhạc 21/12/2020 09:52:42
17-12 Thời sự âm nhạc 17/12/2020 19:59:56
16-12 Thời sự âm nhạc 16/12/2020 20:07:32
15-12 Thời sự âm nhạc 16/12/2020 10:27:46
14- 12 Thời sự âm nhạc 15/12/2020 11:27:33
13-12 Dân ca 14/12/2020 09:32:01
12-12 Thời sự âm nhạc 12/12/2020 19:20:19
12345678910...19

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:58 ngày 20/1/2021

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send./lượng

Lượt truy cập:

2467607