Tên chương trình Ngày cập nhật
26-5 Dân ca 26/5/2019 20:14:39
25-5 Thời sự âm nhạc 26/5/2019 08:20:37
24-5 Thời sự âm nhạc 24/5/2019 17:03:04
23-5 Thời sự âm nhạc 23/5/2019 17:55:13
22-5 Thời sự âm nhạc 22/5/2019 17:04:33
21-5 Thời sự âm nhạc 21/5/2019 17:13:26
20-5 Thời sự âm nhạc 20/5/2019 18:06:13
19-5 Dân ca 20/5/2019 07:55:21
18-5 Thời sự âm nhạc 18/5/2019 19:33:29
17-5 Thời sự âm nhạc 17/5/2019 20:33:56
16-5 Thời sự âm nhạc 16/5/2019 18:12:45
15-5 Thời sự âm nhạc 16/5/2019 08:20:08
14-5 Thời sự âm nhạc 14/5/2019 17:50:15
13-5 Thời sự âm nhạc 13/5/2019 19:37:24
12-5 Dân ca 12/5/2019 20:24:15
11-5 Thời sự âm nhạc 11/5/2019 20:18:40
10-5 Thời sự âm nhạc 10/5/2019 20:51:45
09-5 Thời sự âm nhạc 9/5/2019 19:51:19
08-5 Thời sự âm nhạc 8/5/2019 19:09:31
07-5 Thời sự âm nhạc 8/5/2019 08:21:55
12345678910...55

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 23:00 ngày 16/6/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23400 VNĐ

37.620/lượng

Lượt truy cập:

1942142