Tên chương trình Ngày cập nhật
29-01 Thời sự âm nhạc 29/1/2020 15:22:31
28-01 Thời sự âm nhạc 28/1/2020 10:17:29
27- 1 Thời sự âm nhạc 27/1/2020 10:16:14
26-01 Thời sự âm nhạc 26/1/2020 17:24:30
25-01 Thời sự âm nhạc 25/1/2020 18:28:25
24-01 Thời sự âm nhạc 24/1/2020 20:56:46
23-01 Thời sự âm nhạc 23/1/2020 20:55:57
22-01 Thời sự âm nhạc 23/1/2020 10:32:38
21-01 Thời sự âm nhạc 21/1/2020 17:48:33
19- 1 Dân ca 19/1/2020 10:47:33
18- 1 Thời sự âm nhạc 19/1/2020 10:43:59
17-01 Thời sự âm nhạc 17/1/2020 17:58:47
16- 1 Thời sự âm nhạc 16/1/2020 17:01:16
15- 1 Thời sự âm nhạc 15/1/2020 15:27:22
14-01 Thời sự âm nhạc 14/1/2020 16:59:15
13- 1 Thời sự âm nhạc 13/1/2020 16:28:50
12-01 Dân ca 12/1/2020 18:07:20
11-01 Thời sự âm nhạc 11/1/2020 17:23:50
10- 1 Thời sự âm nhạc 10/1/2020 17:03:12
09-01 Thời sự âm nhạc 9/1/2020 20:55:03
1...21222324

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:20 ngày 15/4/2021

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send./lượng

Lượt truy cập:

2604068