Tên chương trình Ngày cập nhật
18-5 Thời sự âm nhạc 18/5/2017 16:28:35
17-5 Thời sự âm nhạc 17/5/2017 20:03:47
16-5 Thời sự âm nhạc 16/5/2017 21:01:58
15-5 Thời sự âm nhạc 15/5/2017 19:49:51
14-5 Dân ca 14/5/2017 18:22:03
13-5 Thời sự âm nhạc 13/5/2017 18:46:02
12-5 Thời sự âm nhạc 12/5/2017 21:21:31
11-5 Thời sự âm nhạc 11/5/2017 17:37:39
10-5 Thời sự âm nhạc 10/5/2017 20:10:33
09-5 Thời sự âm nhạc 9/5/2017 17:33:03
08-5 Thời sự âm nhạc 9/5/2017 17:35:59
07-5 Dân ca 7/5/2017 18:21:51
06-5 Thời sự âm nhạc 6/5/2017 19:37:07
05-5 Thời sự âm nhạc 5/5/2017 17:32:13
04-5 Thời sự âm nhạc 4/5/2017 19:37:14
03-5 Thời sự âm nhạc 3/5/2017 17:04:43
02-5 Thời sự âm nhạc 2/5/2017 19:53:10
1-5 Thời sự âm nhạc 1/5/2017 21:19:02
30-4 Dân ca 30/4/2017 17:39:59
29-4 Thời sự âm nhạc 29/4/2017 19:19:07
12345678910...19

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 17:07 ngày 27/6/2017

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 22775 VNĐ

36.410/lượng

Lượt truy cập:

978005