Tên chương trình Ngày cập nhật
21-12 Thời sự âm nhạc 21/12/2019 19:28:20
20-12 Thời sự âm nhạc 20/12/2019 20:42:00
19-12 Thời sự âm nhạc 20/12/2019 08:47:34
18-12 Thời sự âm nhạc 19/12/2019 07:48:27
17-12 Thời sự âm nhạc 17/12/2019 20:03:23
16-12 Thời sự âm nhạc 16/12/2019 16:16:43
15-12 Dân ca 15/12/2019 17:16:01
14-12 Thời sự âm nhạc 14/12/2019 18:44:10
13-12 Thời sự âm nhạc 13/12/2019 20:02:16
12-12 THời sự âm nhạc 12/12/2019 20:27:52
11- 12 Thời sự âm nhạc 12/12/2019 07:45:09
10-12 Thời sự âm nhạc 10/12/2019 19:59:08
09-12 Thời sự âm nhạc 10/12/2019 08:10:19
08-12 Dân ca 8/12/2019 17:17:12
07-12 Thời sự âm nhạc 7/12/2019 17:51:18
06-12 Thời sự âm nhạc 7/12/2019 07:29:31
05-12 Thời sự âm nhạc 5/12/2019 17:20:40
04-12 Thời sự âm nhạc 4/12/2019 20:17:42
03-12 Thời sự âm nhạc 3/12/2019 17:46:10
02- 12 Thời sự âm nhạc 3/12/2019 07:52:19
123456789

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:43 ngày 21/2/2020

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

45.670/lượng

Lượt truy cập:

1926963