Tên chương trình Ngày cập nhật
14-02 Dân ca 14/2/2021 20:22:21
13- 2 Thời sự âm nhạc 13/2/2021 11:28:44
12- 2 Thời sự âm nhạc 13/2/2021 10:35:12
11-02 Thời sự âm nhạc 11/2/2021 15:25:02
10-02 Thời sự âm nhạc 10/2/2021 20:01:35
09-02 Thời sự âm nhạc 9/2/2021 19:39:31
08-02 Thời sự âm nhạc 8/2/2021 19:37:34
07-02 Dân ca 8/2/2021 08:31:51
06-02 Thời sự âm nhạc 7/2/2021 07:55:50
05-02 Thời sự âm nhạc 5/2/2021 19:37:19
04-02 Thời sự âm nhạc 4/2/2021 19:10:20
03-02 Thời sự âm nhạc 4/2/2021 08:58:26
02-02 Thời sự âm nhạc 2/2/2021 19:37:15
01-02 Thời sự âm nhạc 2/2/2021 10:59:25
31-01 Dân ca 31/1/2021 20:10:31
30-01 Thời sự âm nhạc 31/1/2021 10:00:25
29-01 Thời sự âm nhạc 29/1/2021 19:27:31
28-01 Thời sự âm nhạc 28/1/2021 20:34:15
27-01 Thời sự âm nhạc 28/1/2021 09:09:39
26-01 Thời sự âm nhạc 27/1/2021 09:09:15
12345678910...24

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:27 ngày 16/4/2021

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng

Lượt truy cập:

2607331