Tên chương trình Ngày cập nhật
04-4 Thời sự âm nhạc 5/4/2020 08:33:26
03-4 Thời sự âm nhạc 3/4/2020 20:18:20
02-4 Thời sự âm nhạc 3/4/2020 08:40:56
01-4 Thời sự âm nhạc 1/4/2020 21:02:05
31-3 Thời sự âm nhạc 1/4/2020 20:59:04
30-3 Thời sự âm nhạc 1/4/2020 20:57:00
29-3 Dân ca 1/4/2020 20:53:40
28-3 Thời sự âm nhạc 28/3/2020 20:25:35
27 Thời sự âm nhạc 27/3/2020 20:09:50
26-3 Thời sự âm nhạc 26/3/2020 19:35:44
25-3 Thời sự âm nhạc 25/3/2020 19:20:21
24-3 Thời sự âm nhạc 24/3/2020 20:00:52
23-3 Thời sự âm nhạc 23/3/2020 17:57:52
22-3 Dân ca 22/3/2020 19:26:55
21-3 Thời sự âm nhạc 21/3/2020 20:33:44
20-3 Thời sự âm nhạc 21/3/2020 19:54:04
19-3 Thời sự âm nhạc 19/3/2020 16:55:16
18-3 Thời sự âm nhạc 18/3/2020 19:54:53
17-3 Thời sự âm nhạc 17/3/2020 20:13:02
15-3 Dân ca 15/3/2020 16:30:51
12345678

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 15:30 ngày 5/6/2020

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

48.670/lượng

Lượt truy cập:

2079645