Tên chương trình Ngày cập nhật
01-11 Dân ca 1/11/2020 20:00:32
31-10 Thời sự âm nhạc 31/10/2020 19:23:32
30-10 Thời sự âm nhạc 30/10/2020 20:00:18
29-10 Thời sự âm nhạc 29/10/2020 19:43:04
28-10 Thời sự âm nhạc 28/10/2020 19:30:48
27-10 Thời sự âm nhạc 27/10/2020 20:03:59
26-10 Thời sự âm nhạc 26/10/2020 19:47:46
25-10 Dân ca 25/10/2020 19:48:22
24-10 Thời sự âm nhạc 24/10/2020 19:18:09
23-10 Thời sự âm nhạc 23/10/2020 19:14:34
22-10 Thời sự âm nhạc 22/10/2020 19:15:02
21-10 Thời sự âm nhạc 21/10/2020 19:58:52
20-10 Thời sự âm nhạc 20/10/2020 19:22:07
19-10 Thời sự âm nhạc 19/10/2020 17:39:28
18-10 Dân ca 18/10/2020 19:53:15
17-10 Thời sự âm nhạc 17/10/2020 19:55:24
16-10 Thời sự âm nhạc 17/10/2020 08:09:01
15-10 Thời sự âm nhạc 15/10/2020 20:45:08
14-10 Thời sự âm nhạc 14/10/2020 19:35:33
13-10 Thời sự âm nhạc 13/10/2020 19:37:02
12345678910...19

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:58 ngày 20/1/2021

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send./lượng

Lượt truy cập:

2467594