Tên chương trình Ngày cập nhật
05-3 Thời sự âm nhạc 5/3/2020 17:12:47
04-3 Thời sự âm nhạc 5/3/2020 09:33:38
03-3 Thời sự âm nhạc 4/3/2020 09:40:49
02-3 Thời sự âm nhạc 4/3/2020 09:38:56
01-3 Dân ca 1/3/2020 10:07:13
29- 02 Thời sự âm nhạc 29/2/2020 15:54:17
28- 02 Thời sự âm nhạc 28/2/2020 16:23:26
27- 2 Thời sự âm nhạc 28/2/2020 08:12:17
26-02 Thời sự âm nhạc 26/2/2020 20:27:09
25-02 Thời sự âm nhạc 25/2/2020 17:44:21
24-02 Thời sự âm nhạc 24/2/2020 18:37:29
23-02 Dân ca 23/2/2020 17:42:01
22-02 Thời sự âm nhạc 22/2/2020 21:18:22
21- 2 Thời sự âm nhạc 21/2/2020 19:12:58
20-02 Thời sự âm nhạc 20/2/2020 17:02:56
19-02 Thời sự âm nhạc 20/2/2020 16:48:00
18- 2 Thời sự âm nhạc 19/2/2020 08:19:59
17-02 Thời sự âm nhạc 17/2/2020 18:33:09
16-02 Dân ca 16/2/2020 17:58:52
15-02 Thời sự âm nhạc 15/2/2020 17:49:17
1234567

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:47 ngày 28/5/2020

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

48.820/lượng

Lượt truy cập:

2069522