Tên chương trình Ngày cập nhật
30-01 Thời sự âm nhạc 30/1/2018 18:38:35
29- 1 Thời sự âm nhạc 29/1/2018 18:05:47
28-01 Dân ca 28/1/2018 18:17:22
27-01 Thời sự âm nhạc 27/1/2018 19:11:30
26-01 Thời sự âm nhạc 26/1/2018 18:53:37
25- 1 Thời sự âm nhạc 25/1/2018 17:48:13
24-01 Thời sự âm nhạc 24/1/2018 18:41:51
23- 1 Thời sự âm nhạc 23/1/2018 18:09:57
22-01 Thời sự âm nhạc 22/1/2018 18:52:19
21-01 Dân ca 21/1/2018 18:56:33
20-01 Thời sự âm nhạc 20/1/2018 19:35:03
19- 1 Thời sự âm nhạc 19/1/2018 18:39:08
18-01 Thời sự âm nhạc 18/1/2018 18:29:51
17-01 Thời sự âm nhạc 17/1/2018 20:15:11
16- 1 Thời sự âm nhạc 16/1/2018 17:29:27
15-01 Thời sự âm nhạc 15/1/2018 18:25:45
14-01 Dân ca 14/1/2018 22:04:38
13-01 Thời sự âm nhạc 13/1/2018 21:48:42
12-01 Thời sự âm nhạc 12/1/2018 18:59:19
11-01 Thời sự âm nhạc 11/1/2018 18:36:21
12345678910...34

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 18:35 ngày 19/4/2018

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 22810 VNĐ

37.110/lượng

Lượt truy cập:

1366173