Tên chương trình Ngày cập nhật
28-4 Dân ca 28/4/2019 18:06:22
27-4 Thời sự âm nhạc 27/4/2019 20:03:17
26-4 Thời sự âm nhạc 26/4/2019 19:58:54
25-4 Thời sự âm nhạc 25/4/2019 20:11:33
24-4 Thời sự âm nhạc 24/4/2019 17:28:25
23-4 Thời sự âm nhạc 24/4/2019 08:24:43
22-4 Thời sự âm nhạc 23/4/2019 08:20:50
21-4 Dân ca 21/4/2019 20:05:41
20-4 Thời sự âm nhạc 20/4/2019 19:59:54
19-4 Thời sự âm nhạc 19/4/2019 19:42:38
18-4 Thời sự âm nhạc 18/4/2019 17:46:50
17-4 Thời sự âm nhạc 17/4/2019 19:43:20
16-4 Thời sự âm nhạc 16/4/2019 17:33:12
15-4 Thời sự âm nhạc 15/4/2019 19:36:49
14-4 Dân ca 14/4/2019 20:13:01
13-4 Thời sự âm nhạc 13/4/2019 19:14:17
12-4 Thời sự âm nhạc 12/4/2019 17:24:12
11-4 Thời sự âm nhạc 11/4/2019 17:13:27
10-4 Thời sự âm nhạc 11/4/2019 10:14:32
09-4 Thời sự âm nhạc 10/4/2019 08:22:00
12345678910...56

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 23:34 ngày 19/7/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23310 VNĐ

39.720/lượng

Lượt truy cập:

1988140