Tên chương trình Ngày cập nhật
28-9 Thời sự âm nhạc 28/9/2016 20:12:20
27-9 Thời sự âm nhạc 27/9/2016 20:39:30
26-9 Thời sự âm nhạc 26/9/2016 19:24:10
25-9 Dân ca 25/9/2016 20:54:18
24-9 Thời sự âm nhạc 24/9/2016 20:58:46
23-9 Thời sự âm nhạc 23/9/2016 19:02:30
22-9 Thời sự âm nhạc 22/9/2016 17:49:14
21-9 Thời sự âm nhạc 21/9/2016 19:38:26
20-9 Thời sự âm nhạc 20/9/2016 20:59:51
19-9 Thời sự âm nhạc 19/9/2016 19:46:34
18-9 Dân ca 19/9/2016 10:56:30
17-9 Thời sự âm nhạc 19/9/2016 08:09:40
15-9 Thời sự âm nhạc 15/9/2016 17:58:10
14-9 Thời sự âm nhạc 14/9/2016 17:07:28
13-9 Thời sự âm nhạc 14/9/2016 08:00:27
12-9 Thời sự âm nhạc 12/9/2016 18:18:37
11-9 Dân ca 11/9/2016 20:45:15
10-9 Thời sự âm nhạc 10/9/2016 18:46:55
08-9 Thời sự âm nhạc 8/9/2016 17:15:40
06-9 Thời sự âm nhạc 6/9/2016 20:01:14
1...5152535455565758

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 19:22 ngày 23/8/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23260 VNĐ

41.770/lượng

Lượt truy cập:

2035911