Tên chương trình Ngày cập nhật
30-7 Thời sự âm nhạc 30/7/2016 21:30:03
29-7 Thời sự âm nhạc 29/7/2016 19:27:55
28-7 Thời sự âm nhạc 28/7/2016 17:57:31
27-7 Thời sự âm nhạc 27/7/2016 17:59:31
26-7 Thời sự âm nhạc 26/7/2016 18:03:57
25-7 Thời sự âm nhạc 25/7/2016 20:29:58
24-7 Dân ca 24/7/2016 20:18:54
23- 7 Thời sự âm nhạc 23/7/2016 19:23:16
21-7 thời sự âm nhạc 21/7/2016 16:12:41
20-7 Thời sự âm nhạc 20/7/2016 18:13:19
19-7 Thời sự âm nhạc 19/7/2016 19:55:00
18-7 Thời sự âm nhạc 18/7/2016 20:41:11
17-7 Dân ca 17/7/2016 21:34:23
16-7 Thời sự âm nhạc 16/7/2016 18:06:23
16-7 Thời sự âm nhạc 16/7/2016 18:05:17
15-7 Thời sự âm nhạc 15/7/2016 19:50:09
14-7 Thời sự âm nhạc 15/7/2016 08:00:04
13-7 Thời sự âm nhạc 13/7/2016 17:53:48
12-7 Thời sự âm nhạc 12/7/2016 20:07:53
11-7 Thời sự âm nhạc 11/7/2016 19:54:45
1...515253545556575859

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:49 ngày 16/9/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23300 VNĐ

41.870/lượng

Lượt truy cập:

2074241