Tên chương trình Ngày cập nhật
02-9 Dân ca 2/9/2018 20:45:47
01-9 Thời sự âm nhạc 1/9/2018 20:51:49
31-8 Thời sự âm nhạc 1/9/2018 11:10:15
30- 8 Thời sự âm nhạc 31/8/2018 08:00:53
29-8 Thời sự âm nhạc 29/8/2018 20:19:38
28-8 Thời sự âm nhạc 29/8/2018 07:36:44
27- 8 Thời sự âm nhạc 28/8/2018 07:37:54
26-8 Dân ca 26/8/2018 19:41:00
25-8 Thời sự âm nhạc 25/8/2018 19:47:24
24-8 Thời sự âm nhạc 24/8/2018 18:13:47
23-8 Thời sự âm nhạc 24/8/2018 08:05:34
22- 8 Thời sự âm nhạc 23/8/2018 07:29:26
21-8 Thời sự âm nhạc 21/8/2018 19:08:32
20-8 Thời sự âm nhạc 20/8/2018 21:09:30
19-8 Dân ca 19/8/2018 19:47:48
18-8 Thời sự âm nhạc 18/8/2018 19:34:17
17- 8 Thời sự âm nhạc 18/8/2018 09:16:33
16-8 Thời sự âm nhạc 16/8/2018 19:12:58
15-8 Thời sự âm nhạc 15/8/2018 20:42:48
14- 8 Thời sự âm nhạc 14/8/2018 16:37:23
12345678910...45

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 07:03 ngày 12/12/2018

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23340 VNĐ

36.440/lượng

Lượt truy cập:

1706008