Tên chương trình Ngày cập nhật
22- 10 Thời sự âm nhạc 23/10/2019 08:17:26
21-10 Thời sự âm nhạc 21/10/2019 17:55:18
20-10 Dân ca 20/10/2019 17:57:31
19-10 Thời sự âm nhạc 19/10/2019 21:06:34
18-10 Thời sự âm nhạc 18/10/2019 17:31:46
17- 10 Thời sự âm nhạc 17/10/2019 17:34:56
16-10 Thời sự âm nhạc 16/10/2019 17:28:08
15- 10 Thời sự âm nhạc 15/10/2019 16:41:09
14- 10 Thời sự âm nhạc 15/10/2019 16:04:29
13- 10 Dân ca 13/10/2019 19:24:53
12- 10 Thời sự âm nhạc 12/10/2019 18:18:26
11-10 Thời sự âm nhạc 11/10/2019 17:35:14
10-10 Thời sự âm nhạc 11/10/2019 09:45:25
10- 10 Thời sự âm nhạc 10/10/2019 16:15:23
09- 10 Thời sự âm nhạc 10/10/2019 08:54:30
08- 10 Thời sự âm nhạc 8/10/2019 16:37:44
06-10 Dân ca 6/10/2019 18:04:29
05-10 Thời sự âm nhạc 5/10/2019 17:59:20
04- 10 Thời sự âm nhạc 4/10/2019 21:22:36
03-10 Thời sự âm nhạc 3/10/2019 20:31:51
123456789

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:43 ngày 21/2/2020

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

45.670/lượng

Lượt truy cập:

1926945