Tên chương trình Ngày cập nhật
03-02 Thời sự âm nhạc 3/2/2020 20:49:29
02-02 Dân ca 2/2/2020 22:08:51
01-02 Thời sự âm nhạc 1/2/2020 20:42:40
31-01 Thời sự âm nhạc 1/2/2020 10:33:59
30- 1 Thời sự âm nhạc 30/1/2020 17:20:57
29-01 Thời sự âm nhạc 29/1/2020 15:22:31
28-01 Thời sự âm nhạc 28/1/2020 10:17:29
27- 1 Thời sự âm nhạc 27/1/2020 10:16:14
26-01 Thời sự âm nhạc 26/1/2020 17:24:30
25-01 Thời sự âm nhạc 25/1/2020 18:28:25
24-01 Thời sự âm nhạc 24/1/2020 20:56:46
23-01 Thời sự âm nhạc 23/1/2020 20:55:57
22-01 Thời sự âm nhạc 23/1/2020 10:32:38
21-01 Thời sự âm nhạc 21/1/2020 17:48:33
19- 1 Dân ca 19/1/2020 10:47:33
18- 1 Thời sự âm nhạc 19/1/2020 10:43:59
17-01 Thời sự âm nhạc 17/1/2020 17:58:47
16- 1 Thời sự âm nhạc 16/1/2020 17:01:16
15- 1 Thời sự âm nhạc 15/1/2020 15:27:22
14-01 Thời sự âm nhạc 14/1/2020 16:59:15
12345678

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 15:30 ngày 5/6/2020

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

48.670/lượng

Lượt truy cập:

2079630