Tên chương trình Ngày cập nhật
02-10 Thời sự âm nhạc 3/10/2019 08:52:56
01-10 Thời sự âm nhạc 1/10/2019 18:04:51
30-9 Thời sự âm nhạc 30/9/2019 17:55:15
29-9 Dân ca 29/9/2019 21:27:48
28-9 Thời sự âm nhạc 28/9/2019 17:48:32
27- 09 Thời sự âm nhạc 27/9/2019 17:50:18
26-9 Thời sự âm nhạc 26/9/2019 20:47:47
25-9 Thời sự âm nhạc 25/9/2019 20:30:01
24-9 Thời sự âm nhạc 24/9/2019 20:32:51
23- 09 Thời sự âm nhạc 23/9/2019 16:50:15
22- 09 Dân ca 22/9/2019 12:00:51
21- 09 Thời sự âm nhạc 21/9/2019 20:06:53
20- 9 Thời sự âm nhạc 20/9/2019 17:01:26
19-9 Thời sự âm nhạc 19/9/2019 18:44:52
18-9 Thời sự âm nhạc 19/9/2019 18:09:00
17-9 Thời sự âm nhạc 23/9/2019 08:10:18
16-9 Thời sự âm nhạc 23/9/2019 08:06:53
15-9 Dân ca 19/10/2019 17:16:40
14-9 Thời sự âm nhạc 19/10/2019 17:15:34
13-9 Thời sự âm nhạc 19/10/2019 17:12:58
123456789

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:43 ngày 21/2/2020

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

45.670/lượng

Lượt truy cập:

1927027