Tên chương trình Ngày cập nhật
30-5 Thời sự âm nhạc 30/5/2017 16:43:58
29-5 Thời sự âm nhạc 29/5/2017 18:39:05
28-5 Dân ca 28/5/2017 19:20:21
27-5 Thời sự âm nhạc 27/5/2017 20:09:33
26-5 Thời sự âm nhạc 26/5/2017 16:51:04
25-5 Thời sự âm nhạc 25/5/2017 19:50:15
24-5 Thời sự âm nhạc 24/5/2017 19:35:32
23-5 Thời sự âm nhạc 23/5/2017 19:18:52
22-5 Thời sự âm nhạc 22/5/2017 19:21:23
21-5 Dân ca 21/5/2017 19:00:44
20-5 Thời sự âm nhạc 20/5/2017 19:20:49
19-5 Thời sự âm nhạc 19/5/2017 18:04:08
18-5 Thời sự âm nhạc 18/5/2017 16:28:35
17-5 Thời sự âm nhạc 17/5/2017 20:03:47
16-5 Thời sự âm nhạc 16/5/2017 21:01:58
15-5 Thời sự âm nhạc 15/5/2017 19:49:51
14-5 Dân ca 14/5/2017 18:22:03
13-5 Thời sự âm nhạc 13/5/2017 18:46:02
12-5 Thời sự âm nhạc 12/5/2017 21:21:31
11-5 Thời sự âm nhạc 11/5/2017 17:37:39
12345678910...25

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 17:15 ngày 19/10/2017

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 22750 VNĐ

36.570/lượng

Lượt truy cập:

1141098