Tên chương trình Ngày cập nhật
23-9 Thời sự âm nhạc 23/9/2017 17:52:47
22-9 Thời sự âm nhạc 22/9/2017 18:23:07
21-9 Thời sự âm nhạc 21/9/2017 18:54:45
20-9 Thời sự âm nhạc 20/9/2017 20:13:17
19-9 Thời sự âm nhạc 19/9/2017 19:19:30
18-9 Thời sự âm nhạc 18/9/2017 20:45:10
17-9 Dân ca 17/9/2017 19:10:35
16-9 Thời sự âm nhạc 16/9/2017 19:57:10
15-9 Thời sự âm nhạc 15/9/2017 20:41:36
14-9 Thời sự âm nhạc 14/9/2017 18:33:08
13-9 Thời sự âm nhạc 14/9/2017 08:33:02
12-9 Thời sự âm nhạc 12/9/2017 18:20:23
11-9 Thời sự âm nhạc 11/9/2017 21:15:16
10-9 Dân ca 10/9/2017 19:53:57
09-9 Thời sự âm nhạc 9/9/2017 20:13:11
08-9 Thời sự âm nhạc 8/9/2017 21:09:19
07-9 Thời sự âm nhạc 8/9/2017 21:12:44
06-9 Thời sự âm nhạc 6/9/2017 21:36:35
05-9 Thời sự âm nhạc 5/9/2017 19:00:03
04-9 Thời sự âm nhạc 4/9/2017 19:05:12
12345678910...24

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 17:36 ngày 23/9/2017

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 22770 VNĐ

36.750/lượng

Lượt truy cập:

1106574