Tên chương trình Ngày cập nhật
23-01 Thời sự âm nhạc 23/1/2017 18:18:05
22-01 Dân ca 23/1/2017 08:34:46
21-01 Thời sự âm nhạc 21/1/2017 20:09:14
20-01 Thời sự âm nhạc 20/1/2017 20:13:15
19-01 Thời sự âm nhạc 19/1/2017 20:24:37
18-01 Thời sự âm nhạc 18/1/2017 20:00:52
17-01 Thời sự âm nhạc 17/1/2017 18:19:35
16-01 Thời sự âm nhạc 16/1/2017 20:02:13
15-01 Dân ca 15/1/2017 08:54:49
14-1 Thời sự âm nhạc 14/1/2017 08:05:51
13-01 Thời sự âm nhạc 14/1/2017 08:01:42
12-01 Thời sự âm nhạc 12/1/2017 21:34:25
11-01 Thời sự âm nhạc 12/1/2017 21:29:26
10-01 Thời sự âm nhạc 10/1/2017 17:10:10
09-01 Thời sự âm nhạc 9/1/2017 17:07:43
08-01 Dân ca 8/1/2017 20:24:20
07-01 Thời sự âm nhạc 7/1/2017 19:45:58
06-01 Thời sự âm nhạc 6/1/2017 17:57:52
05-01 Thời sự âm nhạc 5/1/2017 19:19:37
04-01 Thời sự âm nhạc 4/1/2017 20:04:12
12345678910...12

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 15:59 ngày 23/1/2017

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 22585 VNĐ

36.760/lượng

Lượt truy cập:

765419