Tên chương trình Ngày cập nhật
16-9 Thời sự âm nhạc 16/9/2019 16:50:01
15-9 Dân ca 15/9/2019 17:19:17
14-9 Thời sự âm nhạc 14/9/2019 20:31:06
13-9 Thời sự âm nhạc 14/9/2019 07:28:49
12-9 Thời sự âm nhạc 12/9/2019 18:39:41
11-9 Thời sự âm nhạc 12/9/2019 18:45:18
10- 9 Thời sự âm nhạc 10/9/2019 17:02:49
09-9 Thời sự âm nhạc 9/9/2019 18:15:26
08-9 Dân ca 8/9/2019 14:41:00
07-9 Thời sự âm nhạc 7/9/2019 18:04:26
06-9 Thời sự âm nhạc 6/9/2019 17:55:15
05-9 Thời sự âm nhạc 5/9/2019 17:43:24
04-9 Thời sự âm nhạc 4/9/2019 20:06:14
03-9 Thời sự âm nhạc 3/9/2019 18:27:39
02-9 Thời sự âm nhạc 2/9/2019 14:49:50
01- 9 Dân ca 1/9/2019 19:57:48
31- 8 Thời sự âm nhạc 31/8/2019 10:49:49
30-8 Thời sự âm nhạc 30/8/2019 17:39:40
30- 8 Thời sự âm nhạc 30/8/2019 07:51:26
28-8 Thời sự âm nhạc 29/8/2019 08:56:03
12345678910...60

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:49 ngày 16/9/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23300 VNĐ

41.870/lượng

Lượt truy cập:

2074237