Tên chương trình Ngày cập nhật
24-4 Thời sự âm nhạc 24/4/2017 18:06:42
23-4 Dân ca 23/4/2017 20:17:09
22-4 Thời sự âm nhạc 22/4/2017 19:46:47
21-4 Thời sự âm nhạc 21/4/2017 20:51:02
20-4 Thời sự âm nhạc 20/4/2017 17:37:16
19-4 Thời sự âm nhạc 19/4/2017 18:50:39
18-4 Thời sự âm nhạc 18/4/2017 21:12:50
17-4 Thời sự âm nhạc 17/4/2017 20:53:09
16-4 Dân ca 16/4/2017 17:26:55
15-4 Thời sự âm nhạc 15/4/2017 21:08:07
14-4 Thời sự âm nhạc 14/4/2017 17:22:47
13-4 Thời sự âm nhạc 13/4/2017 18:18:39
12-4 Thời sự âm nhạc 12/4/2017 19:07:36
11-4 Thời sự âm nhạc 11/4/2017 17:48:31
10-4 Thời sự âm nhạc 11/4/2017 17:41:12
09-4 Dân ca 9/4/2017 18:57:32
08-4 Thời sự âm nhạc 9/4/2017 08:47:51
07- 4 Thời sự âm nhạc 7/4/2017 19:44:51
06-4 Thời sự âm nhạc 6/4/2017 20:12:38
05-4 Thời sự âm nhạc 5/4/2017 17:30:35
12345678910...25

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:43 ngày 21/10/2017

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 22750 VNĐ

36.560/lượng

Lượt truy cập:

1142639