Tên chương trình Ngày cập nhật
31-5 Dân ca 31/5/2020 21:11:04
30-5 Thời sự âm nhạc 30/5/2020 19:26:20
29-5 Thời sự âm nhạc 30/5/2020 09:40:53
28-5 Thời sự âm nhạc 29/5/2020 08:03:07
27-5 Thời sự âm nhạc 28/5/2020 10:13:57
26-5 Thời sự âm nhạc 27/5/2020 08:13:19
25-5 Thời sự âm nhạc 26/5/2020 09:04:50
24-5 Dân ca 25/5/2020 09:03:08
23-5 Thời sự âm nhạc 23/5/2020 20:03:18
22-5 Thời sự âm nhạc 23/5/2020 19:25:27
21-5 Thời sự âm nhạc 22/5/2020 08:25:30
20-5 Thời sự âm nhạc 21/5/2020 10:16:22
19-5 Thời sự âm nhạc 20/5/2020 09:04:10
18-5 Thời sự âm nhạc 19/5/2020 08:03:52
17-5 Dân ca 18/5/2020 08:08:41
16-5 Thời sự âm nhạc 18/5/2020 08:05:49
15-5 Thời sự âm nhạc 18/5/2020 08:04:16
14-5 Thời sự âm nhạc 15/5/2020 10:05:44
13-5 Thời sự âm nhạc 15/5/2020 10:01:00
12-5 Thời sự âm nhạc 15/5/2020 09:58:54
12345678910...16

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:59 ngày 25/11/2020

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send./lượng

Lượt truy cập:

2362624