Tên chương trình Ngày cập nhật
22-12 Thời sự âm nhạc 22/12/2017 19:06:25
21-12 Thời sự âm nhạc 21/12/2017 17:48:02
20- 12 Thời sự âm nhạc 20/12/2017 17:50:57
19-12 Thời sự âm nhạc 19/12/2017 21:20:29
18-12 Thời sự âm nhạc 18/12/2017 18:35:42
17-12 Dân ca 17/12/2017 20:25:41
16-12 Thời sự âm nhạc 16/12/2017 20:52:22
15-12 Thời sự âm nhạc 15/12/2017 18:51:36
14-12 Thời sự âm nhạc 14/12/2017 20:47:01
13- 12 Thời sự âm nhạc 13/12/2017 17:46:18
12-12 Thời sự âm nhạc 12/12/2017 17:51:54
11- 12 Thời sự âm nhạc 11/12/2017 17:57:38
10-12 Dân ca 11/12/2017 08:06:53
09-12 Thời sự âm nhạc 9/12/2017 18:57:51
08-12 Thời sự âm nhạc 8/12/2017 18:10:49
07-12 Thời sự âm nhạc 7/12/2017 21:24:14
06-12 Thời sự âm nhạc 6/12/2017 17:48:26
06-12 Thời sự âm nhạc 6/12/2017 17:47:59
05-12 Thời sự âm nhạc 5/12/2017 18:21:17
04-12 Thời sự âm nhạc 4/12/2017 21:25:27
12345678910...37

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 15:55 ngày 20/6/2018

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 22925 VNĐ

36.850/lượng

Lượt truy cập:

1460812