Tên chương trình Ngày cập nhật
01- 12 Thời sự âm nhạc 2/12/2018 08:46:48
30-11 Thời sự âm nhạc 30/11/2018 17:59:02
29-11 Thời sự âm nhạc 29/11/2018 19:10:50
28-11 Thời sự âm nhạc 29/11/2018 08:36:16
27-11 Thời sự âm nhạc 28/11/2018 08:33:28
26-11 Thời sự âm nhạc 27/11/2018 09:11:14
25-11 Dân ca 25/11/2018 17:05:06
24-11 Thời sự âm nhạc 24/11/2018 17:40:51
23-11 Thời sự âm nhạc 23/11/2018 19:47:41
21-11 Thời sự âm nhạc 23/11/2018 08:24:05
20-11 Thời sự âm nhạc 20/11/2018 19:40:37
19-11 Thời sự âm nhạc 20/11/2018 08:19:30
18-10 Dân ca 18/11/2018 18:58:52
18-10 Dân ca 18/11/2018 18:59:07
17-11 Thời sự âm nhạc 17/11/2018 18:54:40
16- 11 Thời sự âm nhạc 16/11/2018 16:52:58
15- 11 Thời sự âm nhạc 16/11/2018 07:59:19
14- 11 Thời sự âm nhạc 15/11/2018 07:43:27
13-11 Thời sự âm nhạc 13/11/2018 18:59:07
12- 11 Thời sự âm nhạc 13/11/2018 08:06:32
1...11121314151617181920...55

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 23:00 ngày 16/6/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23385 VNĐ

37.620/lượng

Lượt truy cập:

1942140