Tên chương trình Ngày cập nhật
11-5 Thời sự âm nhạc 15/5/2020 10:04:01
10-5 Dân ca 10/5/2020 20:10:47
09-5 Thời sự âm nhạc 10/5/2020 20:09:28
08-5 Thời sự âm nhạc 10/5/2020 20:07:58
07-5 Thời sự âm nhạc 8/5/2020 08:59:19
06-5 Thời sự âm nhạc 6/5/2020 17:28:14
05-5 Thời sự âm nhạc 6/5/2020 08:53:46
04-5 Thời sự âm nhạc 4/5/2020 19:18:22
03-5 Dân ca 4/5/2020 08:08:42
02-5 Thời sự âm nhạc 2/5/2020 19:03:40
01-5 Thời sự âm nhạc 1/5/2020 19:35:57
30-4 Thời sự âm nhạc 1/5/2020 09:00:16
29-4 Thời sự âm nhạc 30/4/2020 09:38:58
28-4 Thời sự âm nhạc 28/4/2020 18:53:12
27-4 Thời sự âm nhạc 27/4/2020 20:18:13
26-4 Dân ca 26/4/2020 20:48:42
25-4 Thời sự âm nhạc 25/4/2020 19:52:01
24-4 Thời sự âm nhạc 24/4/2020 20:24:45
23-4 Thời sự âm nhạc 24/4/2020 20:23:09
22-4 Thời sự âm nhạc 22/4/2020 20:27:48
1...111213141516

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:59 ngày 25/11/2020

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send./lượng

Lượt truy cập:

2362640