Tên chương trình Ngày cập nhật
31- 1 Thời sự âm nhạc 1/2/2017 08:12:05
30- 1 Thời sự âm nhạc 30/1/2017 08:16:40
29-01 Dân ca 29/1/2017 17:50:00
28-01 Thời sự âm nhạc 28/1/2017 19:21:16
26-01 Thời sự âm nhạc 26/1/2017 20:21:33
25-01 Thời sự âm nhạc 25/1/2017 20:50:49
24-01 Thời sự âm nhạc 24/1/2017 20:16:27
23-01 Thời sự âm nhạc 23/1/2017 18:18:05
22-01 Dân ca 23/1/2017 08:34:46
21-01 Thời sự âm nhạc 21/1/2017 20:09:14
20-01 Thời sự âm nhạc 20/1/2017 20:13:15
19-01 Thời sự âm nhạc 19/1/2017 20:24:37
18-01 Thời sự âm nhạc 18/1/2017 20:00:52
17-01 Thời sự âm nhạc 17/1/2017 18:19:35
16-01 Thời sự âm nhạc 16/1/2017 20:02:13
15-01 Dân ca 15/1/2017 08:54:49
14-1 Thời sự âm nhạc 14/1/2017 08:05:51
13-01 Thời sự âm nhạc 14/1/2017 08:01:42
12-01 Thời sự âm nhạc 12/1/2017 21:34:25
11-01 Thời sự âm nhạc 12/1/2017 21:29:26
1...11121314151617181920...22

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 17:27 ngày 21/8/2017

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 22760 VNĐ

36.500/lượng

Lượt truy cập:

1060243