Tên chương trình Ngày cập nhật
27-8 Thời sự âm nhạc 28/8/2019 08:24:15
26-8 Thời sự âm nhạc 26/8/2019 21:05:06
25-8 Dân ca 25/8/2019 17:32:03
24-8 Thời sự âm nhạc 24/8/2019 17:41:54
23- 8 Thời sự âm nhạc 23/8/2019 19:06:23
22-8 Thời sự âm nhạc 22/8/2019 21:00:24
21-8 Thời sự âm nhạc 21/8/2019 18:54:45
20- 8 Thời sự âm nhạc 20/8/2019 18:38:59
19-8 Thời sự âm nhạc 19/8/2019 17:02:29
18-8 Dân ca 18/8/2019 21:31:16
17-8 Thời sự âm nhạc 17/8/2019 17:40:28
16-8 Thời sự âm nhạc 16/8/2019 18:15:56
15- 8 Thời sự âm nhạc 16/8/2019 07:47:31
14- 8 Thời sự âm nhạc 14/8/2019 19:55:37
13-8 Thời sự âm nhạc 14/8/2019 08:22:36
12- 8 Thời sự âm nhạc 12/8/2019 19:33:02
11- 8 Dân ca 11/8/2019 08:17:33
10- 8 Thời sự âm nhạc 10/8/2019 09:18:53
09-8 Thời sự âm nhạc 9/8/2019 18:52:33
08-8 Thời sự âm nhạc 8/8/2019 21:13:21
12345678910...60

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:49 ngày 16/9/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23300 VNĐ

41.870/lượng

Lượt truy cập:

2074243