Tên chương trình Ngày cập nhật
11-11 Thời sự âm nhạc 11/11/2020 19:35:06
10-11 Thời sự âm nhạc 10/11/2020 19:19:03
09-11 Thời sự âm nhạc 10/11/2020 09:29:47
08-11 Dân ca 8/11/2020 20:08:12
07-11 Thời sự âm nhạc 7/11/2020 19:32:40
06-11 Thời sự âm nhạc 7/11/2020 10:12:17
05-11 Thời sự âm nhạc 5/11/2020 18:54:29
04-11 Thời sự âm nhạc 5/11/2020 08:35:22
03-11 Thời sự âm nhạc 3/11/2020 17:15:48
02-11 Thời sự âm nhạc 2/11/2020 17:44:31
01-11 Dân ca 1/11/2020 19:59:59
31-10 Thời sự âm nhạc 31/10/2020 19:23:04
30-10 Thời sự âm nhạc 30/10/2020 19:59:48
29-10 Thời sự âm nhạc 29/10/2020 19:42:31
28-10 Thời sự âm nhạc 28/10/2020 19:30:20
27-10 Thời sự âm nhạc 27/10/2020 20:03:24
26-10 Thời sự âm nhạc 26/10/2020 19:46:54
25-10 Dân ca 25/10/2020 19:47:42
24-10 Thời sự âm nhạc 24/10/2020 19:17:42
23-10 Thời sự âm nhạc 23/10/2020 19:14:04
12345678910...17

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 19:49 ngày 2/12/2020

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send./lượng

Lượt truy cập:

2375161