Tên chương trình Ngày cập nhật
31-01 Thời sự âm nhạc 1/2/2020 10:34:44
30- 1 Thời sự âm nhạc 30/1/2020 17:49:48
29-01 Thời sự âm nhạc 29/1/2020 15:22:46
28-01 Thời sự âm nhạc 28/1/2020 10:16:31
27- 1 Thời sự âm nhạc 27/1/2020 10:16:00
26-01 Thời sự âm nhạc 26/1/2020 17:24:10
25-01 Thời sự âm nhạc 25/1/2020 18:29:09
24-01 Thời sự âm nhạc 24/1/2020 20:56:02
23-01 Thời sự âm nhạc 23/1/2020 20:55:22
22-01 Thời sự âm nhạc 23/1/2020 10:31:38
21-01 Thời sự âm nhạc 21/1/2020 17:48:03
19- 1 Dân ca 19/1/2020 10:45:27
18- 1 Thời sự âm nhạc 19/1/2020 10:44:22
17-01 Thời sự âm nhạc 17/1/2020 18:00:17
16-01 Thời sự âm nhạc 17/1/2020 16:31:37
15- 1 Thời sự âm nhạc 15/1/2020 15:26:24
14-01 Thời sự âm nhạc 14/1/2020 16:58:55
13-1 Thời sự âm nhạc 13/1/2020 16:28:31
12-01 Dân ca 12/1/2020 18:06:48
11-01 Thời sự âm nhạc 11/1/2020 17:23:19
1...212223

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:20 ngày 15/4/2021

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send./lượng

Lượt truy cập:

2604093