Tên chương trình Ngày cập nhật
07-8 Thời sự âm nhạc 8/8/2019 21:42:24
06-8 Thời sự âm nhạc 6/8/2019 21:10:24
05- 8 Thời sự âm nhạc 5/8/2019 17:12:34
04-8 Dân ca 4/8/2019 17:48:39
03-8 Thời sự âm nhạc 4/8/2019 15:31:22
02-8 Thời sự âm nhạc 2/8/2019 17:16:02
01- 8 Thời sự âm nhạc 2/8/2019 09:09:12
31-7 Thời sự âm nhạc 31/7/2019 21:01:04
30-7 Thời sự âm nhạc 30/7/2019 17:17:36
29- 7 Thời sự âm nhạc 30/7/2019 08:41:01
28-7 Dân ca 28/7/2019 21:02:34
27-7 Thời sự âm nhạc 27/7/2019 21:33:45
26-7 Thời sự âm nhạc 26/7/2019 21:40:45
25-7 Thời sự âm nhạc 25/7/2019 18:27:43
24- 7 Thời sự âm nhạc 24/7/2019 17:07:37
23-7 Thời sự âm nhạc 23/7/2019 18:07:55
22- 07 Thời sự âm nhạc 22/7/2019 17:50:39
21- 07 Dân ca 21/7/2019 11:11:45
20- 7 Thời sự âm nhạc 20/7/2019 10:06:06
19-7 Thời sự âm nhạc 19/7/2019 21:02:49
12345678910...60

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:49 ngày 16/9/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23300 VNĐ

41.870/lượng

Lượt truy cập:

2074237