Tên chương trình Ngày cập nhật
23-9 Thời sự âm nhạc 23/9/2016 19:01:47
22-9 Thời sự âm nhạc 22/9/2016 17:48:37
21-9 Thời sự âm nhạc 21/9/2016 19:37:37
20-9 Thời sự âm nhạc 20/9/2016 20:59:22
19-9 Thời sự âm nhạc 19/9/2016 19:45:56
18-9 Dân ca 19/9/2016 10:55:28
17-9 Thời sự âm nhạc 19/9/2016 08:08:46
15-9 Thời sự âm nhạc 15/9/2016 17:57:33
14-9 Thời sự âm nhạc 14/9/2016 17:06:41
13-9 Thời sự âm nhạc 14/9/2016 07:59:33
12-9 Thời sự âm nhạc 12/9/2016 18:17:16
11-9 Dân ca 11/9/2016 20:40:59
10-9 Thời sự âm nhạc 10/9/2016 18:46:29
08-9 Thời sự âm nhạc 8/9/2016 17:14:36
06-9 Thời sự âm nhạc 6/9/2016 20:00:35
05-9 Thời sự âm nhạc 5/9/2016 17:55:29
04-9 Dân ca 4/9/2016 17:41:39
3-9 Thời sự âm nhạc 3/9/2016 17:14:12
2-9 Thời sự âm nhạc 2/9/2016 21:22:27
01-9 Thời sự âm nhạc 1/9/2016 18:54:17
1...313233343536373839

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 17:26 ngày 22/7/2018

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23085 VNĐ

36.940/lượng

Lượt truy cập:

1507998