Tên chương trình Ngày cập nhật
02-10 Thời sự âm nhạc 2/10/2020 17:22:34
01-10 Thời sự âm nhạc 2/10/2020 17:21:14
30-9 Thời sự âm nhạc 1/10/2020 09:20:14
29-9 Thời sự âm nhạc 29/9/2020 20:34:32
28-9 Thời sự âm nhạc 28/9/2020 19:18:17
27-9 Dân ca 27/9/2020 19:46:06
26-9 Thời sự âm nhạc 26/9/2020 20:00:18
25-9 Thời sự âm nhạc 25/9/2020 18:38:41
24-9 Thời sự âm nhạc 24/9/2020 19:40:55
23-9 Thời sự âm nhạc 23/9/2020 19:31:46
22-9 Thời sự âm nhạc 22/9/2020 18:39:27
21-9 Thời sự âm nhạc 21/9/2020 19:11:52
20-9 Dân ca 19/9/2020 10:11:35
19-9 Thời sự âm nhạc 19/9/2020 10:10:04
18-9 Thời sự âm nhạc 19/9/2020 07:38:47
17-9 Thời sự âm nhạc 17/9/2020 19:47:47
16-9 Thời sự âm nhạc 17/9/2020 09:53:15
15-9 Thời sự âm nhạc 15/9/2020 20:02:07
14-9 Thời sự âm nhạc 14/9/2020 19:24:02
13-9 Dân ca 13/9/2020 19:27:14
12345678910...17

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 19:49 ngày 2/12/2020

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send./lượng

Lượt truy cập:

2375156