Tên chương trình Ngày cập nhật
06-4 Thời sự âm nhạc 7/4/2020 19:34:51
05-4 Dân ca 5/4/2020 19:18:57
04-4 Thời sự âm nhạc 5/4/2020 08:32:48
03-4 Thời sự âm nhạc 3/4/2020 20:17:50
02-4 Thời sự âm nhạc 3/4/2020 08:40:17
01-4 Thời sự âm nhạc 1/4/2020 21:01:33
31-3 Thời sự âm nhạc 1/4/2020 20:57:53
30-3 Thời sự âm nhạc 1/4/2020 20:55:36
29-3 Dân ca 1/4/2020 20:52:05
28-3 Thời sự âm nhạc 28/3/2020 20:24:55
27 Thời sự âm nhạc 27/3/2020 20:09:08
26-3 Thời sự âm nhạc 26/3/2020 19:35:10
25-3 Thời sự âm nhạc 25/3/2020 19:19:50
24-3 Thời sự âm nhạc 24/3/2020 20:00:21
23-3 Thời sự âm nhạc 23/3/2020 17:57:11
22-3 Dân ca 22/3/2020 19:26:19
21-3 Thời sự âm nhạc 21/3/2020 20:33:10
20-3 Thời sự âm nhạc 21/3/2020 19:51:30
19-3 Thời sự âm nhạc 19/3/2020 16:54:37
18-3 Thời sự âm nhạc 18/3/2020 19:54:22
12345678

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 15:30 ngày 5/6/2020

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

48.670/lượng

Lượt truy cập:

2079703