Tên chương trình Ngày cập nhật
27-6 Thời sự âm nhạc 28/6/2019 08:09:34
26-6 Thời sự âm nhạc 26/6/2019 21:26:29
25-6 Thời sự âm nhạc 25/6/2019 20:36:09
24-6 Thời sự âm nhạc 24/6/2019 18:37:00
23-6 Dân ca 23/6/2019 20:08:05
22-6 Thời sự âm nhạc 22/6/2019 20:04:16
21-6 Thời sự âm nhạc 21/6/2019 16:48:58
20-6 Thời sự âm nhạc 20/6/2019 17:42:17
19-6 Thời sự âm nhạc 19/6/2019 18:30:34
18-6 Thời sự âm nhạc 18/6/2019 19:48:09
17-6 Thời sự âm nhạc 17/6/2019 20:24:10
16-6 Dân ca 16/6/2019 20:38:54
15-6 Thời sự âm nhạc 15/6/2019 20:12:38
14- 6 Thời sự âm nhạc 14/6/2019 18:05:27
13-6 Thời sự âm nhạc 14/6/2019 08:16:57
12-6 Thời sự âm nhạc 12/6/2019 21:08:18
11- 6 Thời sự âm nhạc 11/6/2019 20:38:49
10-6 Thời sự âm nhạc 11/6/2019 08:15:31
09-6 Dân ca 9/6/2019 18:56:14
08-6 Thời sự âm nhạc 8/6/2019 18:36:49
12345678910...60

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:49 ngày 16/9/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23300 VNĐ

41.870/lượng

Lượt truy cập:

2074237