Tên chương trình Ngày cập nhật
03-9 Thời sự âm nhạc 3/9/2017 18:28:59
01-9 Thời sự âm nhạc 1/9/2017 21:17:00
31-8 Thời sự âm nhạc 1/9/2017 07:34:33
30-8 Thời sự âm nhạc 30/8/2017 17:54:16
29-8 Thời sự âm nhạc 29/8/2017 19:27:29
28-8 Thời sự âm nhạc 28/8/2017 18:31:18
27-8 Dân ca 27/8/2017 19:27:28
26-8 Thời sự âm nhạc 26/8/2017 18:10:26
25-8 Thời sự âm nhạc 25/8/2017 18:52:50
24-8 Thời sự âm nhạc 24/8/2017 19:09:42
23-8 Thời sự âm nhạc 23/8/2017 19:20:26
22-8 Thời sự âm nhạc 22/8/2017 21:47:11
22-8 Thời sự âm nhạc 22/8/2017 21:47:12
21-8 Thời sự âm nhạc 21/8/2017 18:02:21
20-8 Dân ca 20/8/2017 20:40:53
19-8 Thời sự âm nhạc 19/8/2017 20:15:43
18-8 Thời sự âm nhạc 18/8/2017 20:19:55
17-8 Thời sự âm nhạc 17/8/2017 19:06:12
16-8 Thời sự âm nhạc 16/8/2017 19:10:39
15-8 Thời sự âm nhạc 15/8/2017 20:09:57
12345678910...28

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:00 ngày 12/12/2017

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 22745 VNĐ

36.520/lượng

Lượt truy cập:

1204520