Tên chương trình Ngày cập nhật
12-11 Thời sự âm nhạc 13/11/2019 16:48:22
11- 11 Thời sự âm nhạc 12/11/2019 07:48:45
10-11 Dân ca 10/11/2019 17:12:58
09-11 Thời sự âm nhạc 9/11/2019 17:14:17
08-11 Thời sự âm nhạc 9/11/2019 07:37:33
07-11 Thời sự âm nhạc 8/11/2019 09:11:01
06-11 Thời sự âm nhạc 6/11/2019 19:55:05
05-11 Thời sự âm nhạc 6/11/2019 08:58:00
04-11 Thời sự âm nhạc 4/11/2019 20:21:57
03- 11 Dân ca 4/11/2019 08:42:13
02- 11 Thời sự âm nhạc 2/11/2019 19:23:48
01-11 Thời sự âm nhạc 1/11/2019 19:09:34
31-10 Thời sự âm nhạc 31/10/2019 19:27:14
30-10 Thời sự âm nhạc 30/10/2019 20:03:49
29-10 Thời sự âm nhạc 29/10/2019 17:11:07
28-10 Thời sự âm nhạc 28/10/2019 19:17:50
27-10 Dân ca 27/10/2019 17:53:15
26-10 Thời sự âm nhạc 26/10/2019 17:36:57
25-10 Thời sự âm nhạc 26/10/2019 07:57:35
24-10 Thời sự âm nhạc 25/10/2019 08:49:42
123456789

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 00:19 ngày 27/2/2020

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

46.720/lượng

Lượt truy cập:

1934707