Tên chương trình Ngày cập nhật
15-3 Dân ca 15/3/2020 16:30:17
14-3 Thời sự âm nhạc 15/3/2020 16:24:43
13-3 Thời sự âm nhạc 13/3/2020 19:03:53
12-3 Thời sự âm nhạc 13/3/2020 08:42:46
11 - 3 Thời sự âm nhạc 11/3/2020 20:02:17
10-3 THời sự âm nhạc 11/3/2020 08:49:45
09-3 Thời sự âm nhạc 10/3/2020 07:57:17
08-3 Dân ca 8/3/2020 20:47:34
07-3 Thời sự âm nhạc 8/3/2020 08:04:50
06-3 Thời sự âm nhạc 7/3/2020 11:04:18
05-3 Thời sự âm nhạc 5/3/2020 17:12:12
04-3 Thời sự âm nhạc 5/3/2020 09:33:02
03-3 Thời sự âm nhạc 4/3/2020 09:40:24
02-3 Thời sự âm nhạc 4/3/2020 09:38:14
01-3 Dân ca 1/3/2020 10:04:47
29-02 Thời sự âm nhạc 29/2/2020 15:53:01
28-02 Thời sự âm nhạc 29/2/2020 08:21:13
27- 2 Thời sự âm nhạc 28/2/2020 08:11:32
26-02 Thời sự âm nhạc 26/2/2020 20:26:47
25-02 Thời sự âm nhạc 25/2/2020 17:44:59
12345678910

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 20:53 ngày 12/7/2020

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

50.620/lượng

Lượt truy cập:

2135543