Tên chương trình Ngày cập nhật
23- 09 Thời sự âm nhạc 23/9/2019 16:49:40
22- 09 Dân ca 22/9/2019 12:02:18
21- 09 Thời sự âm nhạc 21/9/2019 20:06:29
19-9 Thời sự âm nhạc 19/9/2019 18:44:24
18-9 Thời sự âm nhạc 19/9/2019 18:08:25
17-9 Thời sự âm nhạc 23/9/2019 08:09:36
16-9 Thời sự âm nhạc 23/9/2019 08:06:04
15-9 Dân ca 19/10/2019 17:17:18
14-9 Thời sự âm nhạc 19/10/2019 17:15:21
13-9 Thời sự âm nhạc 19/10/2019 17:11:58
12-9 Thời sự âm nhạc 1/10/2019 21:38:30
11- 09 Thời sự âm nhạc 26/9/2019 10:21:56
10- 09 Thời sự âm nhạc 26/9/2019 10:18:32
09-9 Thời sự âm nhạc 24/9/2019 10:54:19
08-9 Dân ca 22/10/2019 11:12:45
07-9 Thời sự âm nhạc 24/9/2019 10:51:04
06-9 Thời sự âm nhạc 24/9/2019 10:47:09
05- 09 Thời sự âm nhạc 26/9/2019 10:15:03
04-9 Thời sự âm nhạc 2/10/2019 09:59:15
03-9 Thời sự âm nhạc 22/10/2019 11:25:44
12345678

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 18:46 ngày 27/1/2020

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23245 VNĐ

43.770/lượng

Lượt truy cập:

1887015