Tên chương trình Ngày cập nhật
18-12 Thời sự âm nhạc 21/12/2020 09:51:32
17-12 Thời sự âm nhạc 17/12/2020 19:59:21
16-12 Thời sự âm nhạc 16/12/2020 20:07:00
15-12 Thời sự âm nhạc 16/12/2020 10:27:00
14- 12 Thời sự âm nhạc 15/12/2020 11:26:18
13-12 Dân ca 14/12/2020 09:31:03
12-12 Thời sự âm nhạc 12/12/2020 19:19:40
11-12 Thời sự âm nhạc 11/12/2020 19:36:37
10-12 THời sự âm nhạc 11/12/2020 19:34:39
09-12 Thời sự âm nhạc 9/12/2020 17:17:09
08-12 Thời sự âm nhạc 9/12/2020 10:27:15
07-12 Thời sự tổng hợp 7/12/2020 19:32:57
06-12 Dân ca 6/12/2020 14:57:10
05-12 Thời sự âm nhạc 6/12/2020 14:46:51
04-12 Thời sự âm nhạc 4/12/2020 19:41:15
03-12 Thời sự âm nhạc 4/12/2020 09:55:35
02-12 Thời sự âm nhạc 4/12/2020 09:52:25
01-12 Thời sự âm nhạc 1/12/2020 19:12:56
30-11 Thời sự âm nhạc 30/11/2020 19:09:50
29-11 Dân ca 29/11/2020 19:20:07
12345678910...24

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 19:53 ngày 18/4/2021

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng

Lượt truy cập:

2609002