Tên chương trình Ngày cập nhật
21-10 Dân ca 21/10/2018 19:45:25
20-10 Thời sự âm nhạc 20/10/2018 21:00:43
19-10 Thời sự âm nhạc 20/10/2018 06:53:58
18- 10 Thời sự âm nhạc 19/10/2018 08:01:25
17-10 Thời sự âm nhạc 17/10/2018 18:38:26
16- 10 Thời sự âm nhạc 17/10/2018 08:15:23
15-10 Thời sự âm nhạc 15/10/2018 18:49:36
14-10 Dân ca 14/10/2018 17:17:39
13-10 Thời sự âm nhạc 13/10/2018 16:58:25
12- 10 Thời sự âm nhạc 12/10/2018 17:08:00
11-10 Thời sự âm nhạc 12/10/2018 07:20:35
10- 10 Thời sự âm nhạc 11/10/2018 09:05:48
09-10 Thời sự âm nhạc 9/10/2018 18:11:18
8- 10 Thời sự âm nhạc 9/10/2018 07:50:59
07-10 Thời sự 7/10/2018 18:42:37
06-10 Thời sự âm nhạc 6/10/2018 20:03:38
05-10 Thời sự âm nhạc 6/10/2018 07:22:43
04-10 Thời sự âm nhạc 4/10/2018 17:53:58
03-10 Thời sự âm nhạc 3/10/2018 18:07:18
02-10 Thời sự âm nhạc 2/10/2018 17:46:43
12345678910...49

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:59 ngày 16/2/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23250 VNĐ

37.000/lượng

Lượt truy cập:

1773519