Tên chương trình Ngày cập nhật
29-4 Thời sự âm nhạc 29/4/2019 17:43:25
29-4 Thời sự âm nhạc 29/4/2019 17:43:14
28-4 Dân ca 28/4/2019 18:06:35
27-4 Thời sự âm nhạc 27/4/2019 20:02:45
26-4 Thời sự âm nhạc 26/4/2019 19:58:23
25-4 Thời sự âm nhạc 25/4/2019 20:11:04
24-4 Thời sự âm nhạc 24/4/2019 17:27:56
23-4 Thời sự âm nhạc 24/4/2019 08:23:56
22-4 Thời sự âm nhạc 23/4/2019 08:20:10
21-4 Dân ca 21/4/2019 20:05:13
20-4 Thời sự âm nhạc 20/4/2019 19:58:49
19-4 Thời sự âm nhạc 19/4/2019 19:42:12
18-4 Thời sự âm nhạc 18/4/2019 17:46:20
17-4 Thời sự âm nhạc 17/4/2019 19:42:51
16-4 Thời sự âm nhạc 16/4/2019 17:32:41
15-4 Thời sự âm nhạc 15/4/2019 19:36:13
14-4 Dân ca 14/4/2019 20:12:25
13-4 Thời sự âm nhạc 13/4/2019 19:13:47
12-4 Thời sự âm nhạc 12/4/2019 17:23:44
11-4 Thời sự âm nhạc 11/4/2019 17:12:46
12345678910...60

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:49 ngày 16/9/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23300 VNĐ

41.870/lượng

Lượt truy cập:

2074243