Tên chương trình Ngày cập nhật
25-02 Thời sự âm nhạc 25/2/2020 17:44:59
24-02 Thời sự âm nhạc 24/2/2020 18:38:09
23-02 Dân ca 23/2/2020 17:31:23
22-02 Thời sự âm nhạc 22/2/2020 21:18:41
21- 2 Thời sự âm nhạc 21/2/2020 19:10:51
20-02 Thời sự âm nhạc 21/2/2020 10:18:06
19-02 Thời sự âm nhạc 20/2/2020 16:48:56
18- 2 Thời sự âm nhạc 19/2/2020 08:18:00
17-02 Thời sự âm nhạc 17/2/2020 18:33:59
16-02 Dân ca 16/2/2020 17:57:38
15-02 Thời sự âm nhạc 15/2/2020 17:49:56
14-02 Thời sự âm nhạc 15/2/2020 09:37:20
13-02 Thời sự âm nhạc 13/2/2020 21:27:06
12-02 Thời sự âm nhạc 13/2/2020 09:27:28
11-02 Thời sự âm nhạc 11/2/2020 17:32:03
10- 2 Thời sự âm nhạc 10/2/2020 17:11:22
09- 2 Dân ca 9/2/2020 20:59:28
09- 2 Thời sự âm nhạc 9/2/2020 20:53:19
07- 2 Thời sự âm nhạc 7/2/2020 17:06:53
05- 2 Thời sự âm nhạc 5/2/2020 17:22:10
12345678910

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 21:06 ngày 13/7/2020

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

50.620/lượng

Lượt truy cập:

2137148