Tên chương trình Ngày cập nhật
28-11 Thời sự âm nhạc 28/11/2020 19:36:23
27-11 Thời sự âm nhạc 27/11/2020 19:31:44
26-11 Thời sự âm nhạc 26/11/2020 19:42:35
25-11 Thời sự âm nhạc 25/11/2020 19:33:20
24-11 Thời sự âm nhạc 24/11/2020 19:22:12
23-11 Thời sự âm nhạc 24/11/2020 09:16:39
22-11 Dân ca 22/11/2020 20:00:34
21-11 Thời sự âm nhạc 22/11/2020 19:59:07
20-11 Thời sự âm nhạc 21/11/2020 11:07:30
19-11 Thời sự âm nhạc 19/11/2020 17:05:29
18-11 Thời sự âm nhạc 18/11/2020 19:10:05
17-11 Thời sự âm nhạc 17/11/2020 19:15:06
16-11 Thời sự âm nhạc 17/11/2020 10:23:02
15-11 Dân ca 16/11/2020 08:23:05
14-11 Thời sự âm nhạc 14/11/2020 19:42:04
13-11 Thời sự âm nhạc 13/11/2020 19:34:01
12-11 Thời sự âm nhạc 12/11/2020 20:14:22
11-11 Thời sự âm nhạc 11/11/2020 19:35:06
10-11 Thời sự âm nhạc 10/11/2020 19:19:03
09-11 Thời sự âm nhạc 10/11/2020 09:29:47
12345678910...24

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 19:52 ngày 19/4/2021

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng

Lượt truy cập:

2609177