Tên chương trình Ngày cập nhật
29-11 Thời sự âm nhạc 29/11/2017 21:44:04
28- 11 Thời sự âm nhạc 29/11/2017 08:38:36
27-11 Thời sự âm nhạc 27/11/2017 17:56:44
25-11 Thời sự âm nhạc 25/11/2017 19:36:14
24-11 Thời sự âm nhạc 24/11/2017 19:20:56
23-11 Thời sự âm nhạc 23/11/2017 17:27:31
22-11 Thời sự âm nhạc 22/11/2017 22:20:13
21-11 Thời sự âm nhạc 21/11/2017 17:25:35
20-11 Thời sự âm nhạc 21/11/2017 08:21:59
19-11 Dân ca 19/11/2017 19:10:43
18-11 Thời sự âm nhạc 18/11/2017 19:34:23
17-11 Thời sự âm nhạc 17/11/2017 19:33:12
16-11 Thời sự âm nhạc 16/11/2017 18:58:18
15-11 Thời sự âm nhạc 15/11/2017 17:35:54
14-11 Thời sự âm nhạc 14/11/2017 17:51:29
13-11 Thời sự âm nhạc 13/11/2017 19:10:16
12-11 Dân ca 12/11/2017 19:07:21
11-11 Thời sự âm nhạc 11/11/2017 18:34:47
10-11 Thời sự âm nhạc 10/11/2017 22:08:38
09-11 Thời sự âm nhạc 9/11/2017 18:07:39
12345678910...34

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 18:35 ngày 19/4/2018

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 22810 VNĐ

37.110/lượng

Lượt truy cập:

1366177