Tên chương trình Ngày cập nhật
02- 10 Thời sự âm nhạc 2/10/2019 16:18:07
01-10 Thời sự âm nhạc 1/10/2019 18:04:34
30-9 Thời sự âm nhạc 30/9/2019 17:54:42
29-9 Dân ca 29/9/2019 21:27:26
28-9 Thời sự âm nhạc 28/9/2019 17:48:15
27- 09 Thời sự âm nhạc 27/9/2019 17:50:42
26-9 Thời sự âm nhạc 26/9/2019 20:46:34
25-9 Thời sự âm nhạc 25/9/2019 20:29:39
24-9 Thời sự âm nhạc 24/9/2019 20:32:27
23- 09 Thời sự âm nhạc 23/9/2019 16:49:40
22- 09 Dân ca 22/9/2019 12:02:18
21- 09 Thời sự âm nhạc 21/9/2019 20:06:29
19-9 Thời sự âm nhạc 19/9/2019 18:44:24
18-9 Thời sự âm nhạc 19/9/2019 18:08:25
17-9 Thời sự âm nhạc 23/9/2019 08:09:36
16-9 Thời sự âm nhạc 23/9/2019 08:06:04
15-9 Dân ca 19/10/2019 17:17:18
14-9 Thời sự âm nhạc 19/10/2019 17:15:21
13-9 Thời sự âm nhạc 19/10/2019 17:11:58
12-9 Thời sự âm nhạc 1/10/2019 21:38:30
123456789

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 00:19 ngày 27/2/2020

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

46.720/lượng

Lượt truy cập:

1934705