Tên chương trình Ngày cập nhật
04-7 Thời sự âm nhạc 5/7/2017 20:24:32
03-7 Thời sự tổng hợp 3/7/2017 20:30:01
02-7 Dân ca 3/7/2017 10:03:30
01-7 Thời sự âm nhạc 1/7/2017 19:40:30
30-6 Thời sự âm nhạc 30/6/2017 20:31:17
29-6 Thời sự âm nhạc 30/6/2017 08:18:13
28-6 Thời sự âm nhạc 28/6/2017 18:11:58
27-6 Thời sự âm nhạc 27/6/2017 19:42:16
26-6 Thời sự âm nhạc 26/6/2017 18:51:15
25-6 Dân ca 25/6/2017 20:03:44
24-6 Thời sự âm nhạc 24/6/2017 20:24:26
23-6 Thời sự âm nhạc 23/6/2017 17:50:25
22-6 Thời sự âm nhạc 22/6/2017 19:29:00
21-6 Thời sự âm nhạc 21/6/2017 17:27:31
20-6 Thời sự âm nhạc 20/6/2017 19:12:58
19-6 Thời sự âm nhạc 19/6/2017 20:05:29
18-6 Dân ca 18/6/2017 20:47:26
17-6 Thời sự âm nhạc 17/6/2017 19:35:03
16-6 Thời sự âm nhạc 16/6/2017 21:07:00
15-6 Thời sự âm nhạc 16/6/2017 08:13:23
12345678910...28

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:00 ngày 12/12/2017

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 22745 VNĐ

36.520/lượng

Lượt truy cập:

1203801