Tên chương trình Ngày cập nhật
05-6 Thời sự âm nhạc 5/6/2018 18:09:23
04-6 Thời sự âm nhạc 4/6/2018 18:27:55
03-6 Dân ca 3/6/2018 19:13:42
02-6 Thời sự âm nhạc 2/6/2018 18:11:01
01-6 Thời sự âm nhạc 1/6/2018 19:18:58
31-5 Thời sự âm nhạc 31/5/2018 21:08:39
30- 5 Thời sự âm nhạc 31/5/2018 07:43:36
29-5 Thời sự âm nhạc 29/5/2018 19:19:34
28-5 Thời sự âm nhạc 28/5/2018 22:03:33
27- 5 Dân ca 27/5/2018 11:20:47
26- 5 Thời sự âm nhạc 26/5/2018 16:17:58
25-5 Thời sự âm nhạc 25/5/2018 20:47:22
23-5 Thời sự âm nhạc 23/5/2018 18:12:52
22-5 Thời sự âm nhạc 22/5/2018 21:13:07
21- 5 Thời sự âm nhạc 21/5/2018 17:17:06
20-5 Dân ca 20/5/2018 18:55:16
19-5 Thời sự âm nhạc 20/5/2018 06:19:20
18- 5 Thời sự âm nhạc 18/5/2018 20:14:50
17-5 Thời sự âm nhạc 17/5/2018 18:52:40
16-5 Thời sự âm nhạc 16/5/2018 21:05:01
12345678910...44

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 19:45 ngày 15/11/2018

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23355 VNĐ

36.600/lượng

Lượt truy cập:

1676989