Tên chương trình Ngày cập nhật
16-01 Thời sự âm nhạc 16/1/2017 20:02:13
15-01 Dân ca 15/1/2017 08:54:49
14-1 Thời sự âm nhạc 14/1/2017 08:05:51
13-01 Thời sự âm nhạc 14/1/2017 08:01:42
12-01 Thời sự âm nhạc 12/1/2017 21:34:25
11-01 Thời sự âm nhạc 12/1/2017 21:29:26
10-01 Thời sự âm nhạc 10/1/2017 17:10:10
09-01 Thời sự âm nhạc 9/1/2017 17:07:43
08-01 Dân ca 8/1/2017 20:24:20
07-01 Thời sự âm nhạc 7/1/2017 19:45:58
06-01 Thời sự âm nhạc 6/1/2017 17:57:52
05-01 Thời sự âm nhạc 5/1/2017 19:19:37
04-01 Thời sự âm nhạc 4/1/2017 20:04:12
03-01 Thời sự âm nhạc 4/1/2017 08:25:57
02-1 Thời sự âm nhạc 2/1/2017 20:50:40
01-01 Dân ca 1/1/2017 19:32:41
31-12 Thời sự âm nhạc 31/12/2016 20:05:40
30-12 Thời sự âm nhạc 30/12/2016 18:54:02
29-12 Thời sự âm nhạc 30/12/2016 18:52:11
28-12 Thời sự âm nhạc 28/12/2016 20:54:43
12345678910...20

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 17:07 ngày 27/6/2017

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 22775 VNĐ

36.410/lượng

Lượt truy cập:

978001