30-9 : Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Nét đẹp trong trang phục người Dao đỏ

Phim - Phóng Sự

05-01 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Những ngôi nhà mái ngói âm dương 05-01 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Những ngôi nhà mái ngói âm dương
29-12  Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Tôi là con của núi 29-12 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Tôi là con của núi
 22-12  Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Lễ cấp sắc tào của người Tày 22-12 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Lễ cấp sắc tào của người Tày
19-12 Phóng sự: Những mô hình giảm nghèo hiệu quả 19-12 Phóng sự: Những mô hình giảm nghèo hiệu quả
17-12 Phóng sự: Bắc Kạn với công tác giảm nghèo 17-12 Phóng sự: Bắc Kạn với công tác giảm nghèo
15-12 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Về với cội nguồn cách mạng ATK – Tập 03 15-12 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Về với cội nguồn cách mạng ATK – Tập 03
17-11 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Ký ức tuổi thanh xuân – Tập 02 17-11 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Ký ức tuổi thanh xuân – Tập 02
18- 11 Tiếng tính quê hương 18- 11 Tiếng tính quê hương
22-10 Kết nối những vùng quê 22-10 Kết nối những vùng quê
22-10 Phóng sự:Sử dụng điện an toàn, tiết kiệm 22-10 Phóng sự:Sử dụng điện an toàn, tiết kiệm
  20-10 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Lễ cấp sắc Tào của người Tày 20-10 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Lễ cấp sắc Tào của người Tày
06-10 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Tôi là con của núi 06-10 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Tôi là con của núi
01-10 Kết nối những vùng quê 01-10 Kết nối những vùng quê
29-9 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Tôi là con của núi 29-9 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Tôi là con của núi
15-9 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Bắc Kạn những nơi Bác từng qua – Tập 07 15-9 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Bắc Kạn những nơi Bác từng qua – Tập 07
08-9  Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Bắc Kạn những nơi Bác từng qua – Tập 06 08-9 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Bắc Kạn những nơi Bác từng qua – Tập 06
01-9 Phóng sự Chợ Mới 20 năm xây dựng và phát triển	01-9 Phóng sự Chợ Mới 20 năm xây dựng và phát triển
01-9 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Bắc Kạn những nơi Bác từng qua – Tập 05 	01-9 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Bắc Kạn những nơi Bác từng qua – Tập 05
25-8 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Bắc Kạn những nơi Bác từng 25-8 Tập 04 25-8 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Bắc Kạn những nơi Bác từng 25-8 Tập 04
18-8 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Bắc Kạn những nơi Bác từng qua – Tập 03 18-8 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Bắc Kạn những nơi Bác từng qua – Tập 03
16- 6 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi 16- 6 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi
09-6 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi:Tôi là con của Núi	09-6 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi:Tôi là con của Núi
12-5 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Cốc Đán ngày trở về 12-5 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Cốc Đán ngày trở về
09- 5 Phim tài liệu: Công đoàn tỉnh Bắc Kạn 09- 5 Phim tài liệu: Công đoàn tỉnh Bắc Kạn

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:26 ngày 16/1/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23245 VNĐ

36.690/lượng

Lượt truy cập:

1748054