12-10 Thời sự âm nhạc

Tên chương trình Ngày cập nhật
09- 5 Thời sự âm nhạc 10/5/2018 07:57:15
08-5 Thời sự âm nhạc 8/5/2018 17:18:32
07-5 Thời sự âm nhạc 7/5/2018 21:03:11
06-5 Dân ca 7/5/2018 18:13:23
05- 5 Thời sự âm nhạc 6/5/2018 09:02:32
4- 5 Thời sự âm nhạc 4/5/2018 17:22:25
03-5 Thời sự âm nhạc 3/5/2018 21:25:36
02-5 Thời sự âm nhạc 2/5/2018 18:00:16
01-5 Thời sự âm nhạc 1/5/2018 20:11:57
30-4 Thời sự âm nhạc 30/4/2018 22:16:06
29-4 Dân ca 29/4/2018 18:44:04
28-4 Thời sự âm nhạc 28/4/2018 18:13:51
27-4 Thời sự âm nhạc 27/4/2018 19:25:44
26-4 Thời sự âm nhạc 26/4/2018 20:42:25
25-4 Thời sự âm nhạc 25/4/2018 19:03:24
24-4 Thời sự âm nhạc 24/4/2018 18:23:46
23- 4 Thời sự âm nhạc 24/4/2018 08:33:47
22-4 Dân ca 22/4/2018 19:47:06
21-4 Thời sự âm nhạc 22/4/2018 07:39:35
20-4 Thời sự âm nhạc 20/4/2018 21:00:49
19-4 Thời sự âm nhạc 19/4/2018 17:51:19
18- 4 Thời sự âm nhạc 19/4/2018 08:08:23
17-4 Thời sự tổng hợp 17/4/2018 19:28:48
16-4 Thời sự âm nhạc 16/4/2018 18:41:36

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:06 ngày 18/12/2018

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23360 VNĐ

36.430/lượng

Lượt truy cập:

1713129