12-10 Thời sự âm nhạc

Tên chương trình Ngày cập nhật
21-7 Thời sự âm nhạc 21/7/2017 17:21:39
20-7 Thời sự âm nhạc 20/7/2017 19:15:01
19-7 Thời sự âm nhạc 20/7/2017 07:33:07
18-7 Thời sự âm nhạc 18/7/2017 19:03:46
17-7 Thời sự âm nhạc 17/7/2017 21:27:45
16-7 Dân ca 16/7/2017 16:46:33
15-7 Thời sự âm nhạc 15/7/2017 20:02:50
14-7 Thời sự âm nhạc 14/7/2017 20:22:14
13-7 Thời sự âm nhạc 13/7/2017 17:38:51
12-7 Thời sự âm nhạc 12/7/2017 17:26:27
11-7 Thời sự âm nhạc 11/7/2017 21:05:22
10-7 Thời sự âm nhạc 10/7/2017 19:23:44
09-7 Dân ca 9/7/2017 20:53:09
08-7 Thời sự âm nhạc 8/7/2017 20:24:00
07-7 Thời sự âm nhạc 7/7/2017 21:23:51
06-7 Thời sự âm nhạc 6/7/2017 18:57:36
05-7 Thời sự âm nhạc 5/7/2017 20:23:01
04-7 Thời sự âm nhạc 5/7/2017 20:25:34
03-7 Thời sự tổng hợp 3/7/2017 20:30:28
01-7 Thời sự âm nhạc 1/7/2017 19:40:57
30-6 Thời sự âm nhạc 30/6/2017 20:31:47
29-6 Thời sự âm nhạc 30/6/2017 08:18:55
28-6 Thời sự âm nhạc 28/6/2017 18:12:34
27-6 Thời sự âm nhạc 27/6/2017 19:42:45

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 21:58 ngày 16/12/2018

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23360 VNĐ

36.450/lượng

Lượt truy cập:

1710302