12-10 Thời sự âm nhạc

Tên chương trình Ngày cập nhật
05-12 Thời sự âm nhạc 5/12/2017 18:21:41
04-12 Thời sự âm nhạc 4/12/2017 21:24:36
03-12 Dân ca 3/12/2017 18:42:02
02-12 Thời sự âm nhạc 2/12/2017 19:03:33
1- 12 Thời sự âm nhạc 1/12/2017 17:57:18
29-11 Thời sự âm nhạc 29/11/2017 21:43:47
28- 11 Thời sự âm nhạc 29/11/2017 08:39:41
27-11 Thời sự âm nhạc 27/11/2017 17:56:33
26-11 Dân ca 26/11/2017 19:59:47
25-11 Thời sự âm nhạc 25/11/2017 19:36:44
23-11 Thời sự âm nhạc 23/11/2017 17:25:37
22-11 Thời sự âm nhạc 22/11/2017 22:19:17
21-11 Thời sự âm nhạc 21/11/2017 17:25:47
20-11 Thời sự âm nhạc 21/11/2017 08:21:17
19-11 Dân ca 19/11/2017 19:11:13
18-11 Thời sự âm nhạc 18/11/2017 19:34:57
17-11 Thời sự âm nhạc 17/11/2017 19:33:42
16-11 Thời sự âm nhạc 16/11/2017 18:59:25
15-11 Thời sự âm nhạc 15/11/2017 17:01:21
14-11 Thời sự âm nhạc 14/11/2017 17:51:48
13-11 Thời sự âm nhạc 13/11/2017 19:10:28
12-11 Dân ca 12/11/2017 19:07:50
11-11 Thời sự âm nhạc 11/11/2017 18:35:20
10-11 Thời sự âm nhạc 10/11/2017 22:10:19

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:11 ngày 18/6/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23375 VNĐ

37.620/lượng

Lượt truy cập:

1945736