12-10 Thời sự âm nhạc

Tên chương trình Ngày cập nhật
12-01 Thời sự âm nhạc 12/1/2017 21:35:50
11-01 Thời sự âm nhạc 12/1/2017 21:30:15
10-01 Thời sự âm nhạc 10/1/2017 17:10:57
09-01 Thời sự âm nhạc 9/1/2017 17:08:33
08-01 Dân ca 8/1/2017 20:24:54
07-01 Thời sự âm nhạc 7/1/2017 19:46:36
06-01 Thời sự âm nhạc 6/1/2017 17:58:38
05-01 Thời sự âm nhạc 5/1/2017 19:20:10
04-01 Thời sự âm nhạc 4/1/2017 20:05:17
03-01 Thời sự âm nhạc 4/1/2017 08:26:44
02-1 Thời sự âm nhạc 2/1/2017 20:51:19
01-01 Dân ca 1/1/2017 19:33:18
31-12 Thời sự âm nhạc 31/12/2016 20:06:19
30-12 Thời sự âm nhạc 30/12/2016 18:54:47
29-12 Thời sự âm nhạc 30/12/2016 18:53:11
28-12 Thời sự âm nhạc 28/12/2016 20:56:00
26-12 Thời sự âm nhạc 27/12/2016 07:41:34
25-12 Dân ca 25/12/2016 18:36:05
24-12 Thời sự âm nhạc 25/12/2016 08:38:20
23-12 Thời sự âm nhạc 23/12/2016 19:16:00
22-12 Thời sự âm nhạc 22/12/2016 20:21:52
21-12 Thời sự âm nhạc 21/12/2016 17:53:34
20-12 Thời sự âm nhạc 20/12/2016 19:26:12
19-12 Thời sự âm nhạc 20/12/2016 09:13:36

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:53 ngày 18/9/2018

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23340 VNĐ

36.700/lượng

Lượt truy cập:

1612598