24-12 Dân ca

Tên chương trình Ngày cập nhật
23- 7 Thời sự âm nhạc 23/7/2016 19:23:43
20-7 Thời sự âm nhạc 20/7/2016 18:14:00
19-7 Thời sự âm nhạc 19/7/2016 19:54:13
18-7 Thời sự âm nhạc 18/7/2016 20:40:38
17-7 Dân ca 17/7/2016 21:32:54
16-7 Thời sự âm nhạc 16/7/2016 18:05:53
15-7 Thời sự âm nhạc 15/7/2016 19:49:38
14-7 Thời sự âm nhạc 15/7/2016 07:59:07
13-7 Thời sự âm nhạc 13/7/2016 17:53:15
12-7 Thời sự âm nhạc 12/7/2016 20:06:40
11-7 Thời sự âm nhạc 11/7/2016 19:54:14
10-7 Dân ca 10/7/2016 21:15:32
09- 7 Thời sự âm nhạc 9/7/2016 22:47:09
08-7 Thời sự âm nhạc 8/7/2016 19:20:39
07-7 Thời sự âm nhạc 7/7/2016 20:43:36
06-7 Thời sự âm nhạc 6/7/2016 18:58:35
04-7 Thời sự âm nhạc 4/7/2016 20:57:13
03-7 Dân ca 3/7/2016 20:08:38
02-7 Thời sự âm nhạc 2/7/2016 17:57:17
01-7 Thời sự âm nhạc 1/7/2016 17:31:04
30-6 Thời sự âm nhạc 30/6/2016 20:15:41
29-6 Thời sự âm nhạc 29/6/2016 18:22:42
28- 6 Thời sự âm nhạc 28/6/2016 17:52:06
27-6 Thời sự âm nhạc 28/6/2016 07:36:27

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 22:02 ngày 14/8/2018

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23350 VNĐ

36.720/lượng

Lượt truy cập:

1568037