26-12 Thời sự âm nhạc

Tên chương trình Ngày cập nhật
01-5 Thời sự âm nhạc 1/5/2018 20:11:57
30-4 Thời sự âm nhạc 30/4/2018 22:16:06
29-4 Dân ca 29/4/2018 18:44:04
28-4 Thời sự âm nhạc 28/4/2018 18:13:51
27-4 Thời sự âm nhạc 27/4/2018 19:25:44
26-4 Thời sự âm nhạc 26/4/2018 20:42:25
25-4 Thời sự âm nhạc 25/4/2018 19:03:24
24-4 Thời sự âm nhạc 24/4/2018 18:23:46
23- 4 Thời sự âm nhạc 24/4/2018 08:33:47
22-4 Dân ca 22/4/2018 19:47:06
21-4 Thời sự âm nhạc 22/4/2018 07:39:35
20-4 Thời sự âm nhạc 20/4/2018 21:00:49
19-4 Thời sự âm nhạc 19/4/2018 17:51:19
18- 4 Thời sự âm nhạc 19/4/2018 08:08:23
17-4 Thời sự tổng hợp 17/4/2018 19:28:48
16-4 Thời sự âm nhạc 16/4/2018 18:41:36
15-4 Dân ca 16/4/2018 08:09:58
14-4 Thời sự âm nhạc 14/4/2018 19:34:26
13- 4 Thời sự âm nhạc 14/4/2018 09:28:51
12-4 Thời sự âm nhạc 12/4/2018 20:24:00
11-4 Thời sự âm nhạc 11/4/2018 18:25:54
10- 4 Thời sự âm nhạc 10/4/2018 17:47:27
09-4 Thời sự âm nhạc 9/4/2018 21:11:01
08-4 Dân ca 8/4/2018 17:18:15

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 18:16 ngày 9/12/2018

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23355 VNĐ

36.530/lượng

Lượt truy cập:

1701881