30- 12 Thời sự âm nhạc

Tên chương trình Ngày cập nhật
23- 7 Thời sự âm nhạc 24/7/2018 07:52:34
22-7 Thời sự âm nhạc 22/7/2018 19:09:46
22-7 Ca nhạc 22/7/2018 17:34:12
21-7 Thời sự âm nhạc 21/7/2018 19:13:03
20-7 Thời sự âm nhạc 20/7/2018 19:33:20
19- 7 Thời sự âm nhạc 20/7/2018 08:19:48
18-7 Thời sự âm nhạc 18/7/2018 19:11:19
17-7 Thời sự âm nhạc 17/7/2018 21:33:03
16- 7 Thời sự âm nhạc 17/7/2018 08:04:03
15-7 Thời sự âm nhạc 16/7/2018 07:38:48
15-7 Ca nhạc 16/7/2018 07:37:44
14-7 Thời sự âm nhạc 15/7/2018 08:30:21
13-7 Thời sự âm nhạc 13/7/2018 19:32:33
12-7 Thời sự âm nhạc 12/7/2018 20:14:51
11- 7 Thời sự âm nhạc 12/7/2018 08:23:47
10-7 Thời sự âm nhạc 10/7/2018 18:55:48
09-7 Thời sự âm nhạc 9/7/2018 21:28:28
09-7 Thời sự âm nhạc 9/7/2018 21:28:42
08-7 Dân Ca nhạc 8/7/2018 19:57:30
08-7 Thời sự âm nhạc 8/7/2018 19:57:55
07- 7 Thời sự âm nhạc 8/7/2018 08:47:19
05-7 Thời sự âm nhạc 5/7/2018 18:18:00
04-7 Thời sự âm nhạc 4/7/2018 21:42:11
03- 7 Thời sự âm nhạc 4/7/2018 07:50:34

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 22:02 ngày 14/8/2018

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23350 VNĐ

36.730/lượng

Lượt truy cập:

1568040