3- 1 Thời sự âm nhạc

Tên chương trình Ngày cập nhật
14-5 Dân ca 18/5/2017 10:29:55
13-5 Thời sự âm nhạc 13/5/2017 18:45:22
12-5 Thời sự âm nhạc 12/5/2017 21:21:17
11-5 Thời sự âm nhạc 11/5/2017 17:37:11
10-5 Thời sự âm nhạc 10/5/2017 20:10:15
09-5 Thời sự âm nhạc 9/5/2017 17:32:44
08-5 Thời sự âm nhạc 9/5/2017 17:35:34
07-5 Dân ca 7/5/2017 18:22:30
06-5 Thời sự âm nhạc 6/5/2017 19:37:20
05-5 Thời sự âm nhạc 5/5/2017 17:31:57
04-5 Thời sự âm nhạc 4/5/2017 19:36:56
03-5 Thời sự âm nhạc 3/5/2017 17:04:25
02-5 Thời sự âm nhạc 2/5/2017 19:52:56
1-5 Thời sự âm nhạc 1/5/2017 21:17:10
30-4 Dân ca 30/4/2017 17:41:21
29-4 Thời sự âm nhạc 29/4/2017 19:18:52
28-4 Thời sự âm nhạc 28/4/2017 16:44:55
27-4 Thời sự âm nhạc 27/4/2017 20:16:10
26-4 Thời sự âm nhạc 8/5/2017 09:37:50
25-4 Thời sự âm nhạc 25/4/2017 19:37:22
24-4 Thời sự âm nhạc 24/4/2017 18:05:29
23-4 Dân ca 23/4/2017 20:17:27
22-4 Thời sự âm nhạc 22/4/2017 19:47:08
21-4 Thời sự âm nhạc 21/4/2017 20:50:03

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 01:54 ngày 20/1/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23245 VNĐ

36.720/lượng

Lượt truy cập:

1750597