3- 1 Thời sự âm nhạc

Tên chương trình Ngày cập nhật
29-7 Thời sự âm nhạc 29/7/2017 16:18:19
28-7 Thời sự âm nhạc 28/7/2017 19:15:12
27-7 Thời sự âm nhạc 27/7/2017 16:58:19
26-7 Thời sự âm nhạc 26/7/2017 19:13:31
25-7 Thời sự âm nhạc 25/7/2017 18:22:56
24-7 Thời sự âm nhạc 24/7/2017 19:08:17
23-7 Dân ca 24/7/2017 08:43:23
22-7 Thời sự âm nhạc 22/7/2017 18:46:27
21-7 Thời sự âm nhạc 21/7/2017 17:19:06
20-7 Thời sự âm nhạc 20/7/2017 19:14:25
19-7 Thời sự âm nhạc 20/7/2017 07:30:49
18-7 Thời sự âm nhạc 18/7/2017 19:03:05
17-7 Thời sự âm nhạc 17/7/2017 21:25:31
16-7 Dân ca 16/7/2017 16:44:37
15-7 Thời sự âm nhạc 15/7/2017 20:02:35
14-7 Thời sự âm nhạc 14/7/2017 20:21:56
13-7 Thời sự âm nhạc 13/7/2017 17:38:23
12-7 Thời sự âm nhạc 12/7/2017 17:26:09
11-7 Thời sự âm nhạc 11/7/2017 21:03:06
10-7 Thời sự âm nhạc 10/7/2017 19:26:08
09-7 Dân ca 9/7/2017 20:52:53
08-7 Thời sự âm nhạc 8/7/2017 20:23:45
07-7 Thời sự âm nhạc 7/7/2017 21:20:12
06-7 Thời sự âm nhạc 6/7/2017 18:57:20

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 07:56 ngày 24/5/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23455 VNĐ

36.440/lượng

Lượt truy cập:

1911569