3- 1 Thời sự âm nhạc

Tên chương trình Ngày cập nhật
04-7 Thời sự âm nhạc 5/7/2017 20:24:58
03-7 Thời sự tổng hợp 3/7/2017 20:30:15
02-7 Dân ca 3/7/2017 10:03:04
01-7 Thời sự âm nhạc 1/7/2017 19:40:43
30-6 Thời sự âm nhạc 30/6/2017 20:31:30
29-6 Thời sự âm nhạc 30/6/2017 08:18:33
28-6 Thời sự âm nhạc 28/6/2017 18:12:15
27-6 Thời sự âm nhạc 27/6/2017 19:42:30
26-6 Thời sự âm nhạc 26/6/2017 18:51:28
25-6 Dân ca 25/6/2017 20:04:02
24-6 Thời sự âm nhạc 24/6/2017 20:24:44
23-6 Thời sự âm nhạc 23/6/2017 17:51:00
22-6 Thời sự âm nhạc 22/6/2017 19:29:16
21-6 Thời sự âm nhạc 21/6/2017 17:27:47
20-6 Thời sự âm nhạc 20/6/2017 19:13:16
19-6 Thời sự âm nhạc 19/6/2017 20:05:49
18-6 Dân ca 18/6/2017 20:47:43
17-6 Thời sự âm nhạc 17/6/2017 19:35:26
16-6 Thời sự âm nhạc 16/6/2017 21:05:52
15-6 Thời sự âm nhạc 16/6/2017 08:10:53
14-6 Thời sự âm nhạc 14/6/2017 18:15:35
13-6 Thời sự âm nhạc 13/6/2017 20:48:11
12-6 Thời sự âm nhạc 12/6/2017 18:59:52
11-6 Dân ca 11/6/2017 20:57:48

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 05:37 ngày 23/5/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23440 VNĐ

36.310/lượng

Lượt truy cập:

1909905