3- 1 Thời sự âm nhạc

Tên chương trình Ngày cập nhật
19- 1 Thời sự âm nhạc 19/1/2018 18:38:14
18-01 Thời sự âm nhạc 18/1/2018 18:30:03
17-01 Thời sự âm nhạc 17/1/2018 20:14:54
16- 1 Thời sự âm nhạc 16/1/2018 17:31:12
15-01 Thời sự âm nhạc 15/1/2018 18:26:31
14-01 Dân ca 14/1/2018 22:05:29
13-01 Thời sự âm nhạc 13/1/2018 21:48:22
12-01 Thời sự âm nhạc 12/1/2018 18:58:45
11-01 Thời sự âm nhạc 11/1/2018 18:36:03
10-01 Thời sự âm nhạc 10/1/2018 19:52:37
09-01 Thời sự âm nhạc 9/1/2018 18:01:54
08-01 Thời sự âm nhạc 8/1/2018 21:02:02
07-01 Ca nhạc 7/1/2018 16:42:19
06-01 Thời sự âm nhạc 6/1/2018 18:20:54
05-01 Thời sự âm nhạc 5/1/2018 18:03:19
04-01 Thời sự âm nhạc 4/1/2018 18:31:56
02-01 Thời sự âm nhạc 2/1/2018 20:59:39
01-01 Thời sự âm nhạc 1/1/2018 19:23:56
31- 12 Dân ca 1/1/2018 08:45:37
30- 12 Thời sự âm nhạc 30/12/2017 18:28:09
29-12 Thời sự âm nhạc 29/12/2017 18:09:34
28-12 Thời sự âm nhạc 28/12/2017 19:58:06
27- 12 Thời sự âm nhạc 27/12/2017 17:51:45
26-12 Thời sự âm nhạc 26/12/2017 17:53:01

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 17:12 ngày 21/5/2018

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 22815 VNĐ

36.710/lượng

Lượt truy cập:

1416034