04-1 Thời sự âm nhạc

Tên chương trình Ngày cập nhật
26-7 Thời sự âm nhạc 26/7/2016 18:03:57
25-7 Thời sự âm nhạc 25/7/2016 20:29:58
24-7 Dân ca 24/7/2016 20:18:54
23- 7 Thời sự âm nhạc 23/7/2016 19:23:16
21-7 thời sự âm nhạc 21/7/2016 16:12:41
20-7 Thời sự âm nhạc 20/7/2016 18:13:19
19-7 Thời sự âm nhạc 19/7/2016 19:55:00
18-7 Thời sự âm nhạc 18/7/2016 20:41:11
17-7 Dân ca 17/7/2016 21:34:23
16-7 Thời sự âm nhạc 16/7/2016 18:06:23
16-7 Thời sự âm nhạc 16/7/2016 18:05:17
15-7 Thời sự âm nhạc 15/7/2016 19:50:09
14-7 Thời sự âm nhạc 15/7/2016 08:00:04
13-7 Thời sự âm nhạc 13/7/2016 17:53:48
12-7 Thời sự âm nhạc 12/7/2016 20:07:53
11-7 Thời sự âm nhạc 11/7/2016 19:54:45
10-7 Dân ca 10/7/2016 21:13:56
09- 7 Thời sự âm nhạc 9/7/2016 22:48:13
08-7 Thời sự âm nhạc 8/7/2016 19:21:23
07-7 Thời sự âm nhạc 7/7/2016 20:44:19
06-7 Thời sự âm nhạc 6/7/2016 18:59:06
04-7 Thời sự âm nhạc 4/7/2016 20:57:46
03-7 Dân ca 3/7/2016 20:09:09
02-7 Thời sự âm nhạc 2/7/2016 17:57:50

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 20:32 ngày 18/10/2018

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23385 VNĐ

36.650/lượng

Lượt truy cập:

1648880