12-01 Thời sự âm nhạc

Tên chương trình Ngày cập nhật
21-7 Thời sự âm nhạc 21/7/2018 18:56:42
20-7 Thời sự âm nhạc 20/7/2018 18:58:55
19- 7 Thời sự âm nhạc 19/7/2018 17:08:54
18-7 Thời sự âm nhạc 18/7/2018 18:48:31
17-7 Thời sự âm nhạc 17/7/2018 21:32:18
16- 7 Thời sự âm nhạc 17/7/2018 08:04:49
15-7 Dân ca 16/7/2018 07:39:42
14-7 Thời sự âm nhạc 15/7/2018 08:29:32
13-7 Thời sự âm nhạc 13/7/2018 19:31:45
12-7 Thời sự âm nhạc 12/7/2018 20:14:31
11- 7 Thời sự âm nhạc 12/7/2018 08:22:30
10-7 Thời sự âm nhạc 10/7/2018 18:55:22
09-7 Thời sự âm nhạc 9/7/2018 21:27:56
08-7 Dân ca 8/7/2018 19:56:40
07- 7 Thời sự âm nhạc 8/7/2018 08:47:53
05-7 Thời sự âm nhạc 5/7/2018 18:17:40
04-7 Thời sự âm nhạc 4/7/2018 21:41:07
03- 7 Thời sự âm nhạc 4/7/2018 07:49:45
01-7 Dân ca 1/7/2018 21:25:56
30-6 Thời sự âm nhạc 30/6/2018 19:44:07
29-6 Thời sự âm nhạc 30/6/2018 08:13:35
28- 6 Thời sự âm nhạc 29/6/2018 08:10:49
27-6 Thời sự âm nhạc 27/6/2018 19:17:54
26-6 Thời sự âm nhạc 26/6/2018 21:27:07

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 21:59 ngày 21/7/2018

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23085 VNĐ

36.940/lượng

Lượt truy cập:

1507399