12-01 Thời sự âm nhạc

Tên chương trình Ngày cập nhật
15-10 Thời sự âm nhạc 15/10/2018 18:49:36
14-10 Dân ca 14/10/2018 17:17:39
13-10 Thời sự âm nhạc 13/10/2018 16:58:25
12- 10 Thời sự âm nhạc 12/10/2018 17:08:00
11-10 Thời sự âm nhạc 12/10/2018 07:20:35
10- 10 Thời sự âm nhạc 11/10/2018 09:05:48
09-10 Thời sự âm nhạc 9/10/2018 18:11:18
8- 10 Thời sự âm nhạc 9/10/2018 07:50:59
07-10 Thời sự 7/10/2018 18:42:37
06-10 Thời sự âm nhạc 6/10/2018 20:03:38
05-10 Thời sự âm nhạc 6/10/2018 07:22:43
04-10 Thời sự âm nhạc 4/10/2018 17:53:58
03-10 Thời sự âm nhạc 3/10/2018 18:07:18
02-10 Thời sự âm nhạc 2/10/2018 17:46:43
01-10 Thời sự âm nhạc 1/10/2018 19:07:05
30-9 Dân ca 1/10/2018 07:18:26
29-9 Thời sự âm nhạc 29/9/2018 19:05:29
28-9 Thời sự âm nhạc 28/9/2018 19:49:36
27-9 Thời sự âm nhạc 27/9/2018 17:53:46
26-9 Thời sự âm nhạc 26/9/2018 18:28:15
25-9 Thời sự âm nhạc 25/9/2018 18:35:44
24-9 Thời sự âm nhạc 25/9/2018 18:36:50
23-9 Dân ca 23/9/2018 18:04:38
22-9 Thời sự âm nhạc 22/9/2018 18:51:59

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:34 ngày 15/10/2018

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23375 VNĐ

36.690/lượng

Lượt truy cập:

1644740