13-01 Thời sự âm nhạc

Tên chương trình Ngày cập nhật
18-5 Thời sự âm nhạc 18/5/2019 19:33:11
17-5 Thời sự âm nhạc 17/5/2019 20:33:39
16-5 Thời sự âm nhạc 16/5/2019 18:12:31
15-5 Thời sự âm nhạc 16/5/2019 08:19:44
14-5 Thời sự âm nhạc 14/5/2019 17:49:59
13-5 Thời sự âm nhạc 13/5/2019 19:37:02
12-5 Dân ca 12/5/2019 20:24:00
11-5 Thời sự âm nhạc 11/5/2019 20:18:26
10-5 Thời sự âm nhạc 10/5/2019 20:51:30
09-5 Thời sự âm nhạc 9/5/2019 19:50:39
08-5 Thời sự âm nhạc 8/5/2019 19:09:14
07-5 Thời sự âm nhạc 8/5/2019 08:21:26
06-5 Thời sự âm nhạc 6/5/2019 19:23:28
05-5 Dân ca 5/5/2019 19:51:39
04-5 Thời sự âm nhạc 4/5/2019 16:49:40
03-5 Thời sự âm nhạc 3/5/2019 20:23:24
02-5 Thời sự âm nhạc 3/5/2019 20:21:29
01-5 Thời sự âm nhạc 2/5/2019 17:22:33
30-4 Thời sự âm nhạc 1/5/2019 09:13:20
28-4 Dân ca 28/4/2019 18:06:50
27-4 Thời sự âm nhạc 27/4/2019 20:03:00
26-4 Thời sự âm nhạc 26/4/2019 19:58:39
25-4 Thời sự âm nhạc 25/4/2019 20:11:19
24-4 Thời sự âm nhạc 24/4/2019 17:28:10

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 07:01 ngày 19/5/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23450 VNĐ

36.450/lượng

Lượt truy cập:

1904006